Augusztus 18-án megalakulhat az új ösztöndíjtanács

Több ösztöndíj, kevesebb pályázó

2004. augusztus 13., 10:00 , 187. szám

Lezárult a magyar állami ösztöndíjakra benyújtott pályázatok fogadása a beregszászi Agora Irodában, Kárpátalján azonban még nem alakult meg az azok előzetes elbírálására hivatott új ösztöndíjtanács. A testület alakuló ülésére várhatóan augusztus 18-án kerül sor, s előreláthatólag e testület összetételére is rányomja majd bélyegét a magyar kormány jelenlegi Kárpátalja-politikája.

A 2004/2005-ös tanévre magyar állami ösztöndíjakra Kárpátalján benyújtott pályázatokat a beregszászi Agora Iroda augusztus másodikáig fogadta. Idén 11 pályázati kategóriában összesen 88 pályázat (ebből 4 érvénytelen) érkezett be. (Tavaly jóval többen pályáztak, 10 kategóriában 104 pályázó nyújtotta be kérelmét.) A legtöbb benyújtott pályázat (35) a 2004/2005-ös tanév őszi szemeszterében megvalósuló részképzésre érkezett. Ebben a kategóriában újdonságnak számít, hogy a teljes szemeszteres részképzés és részképzős tanulmányút mellett csoportos részképzésre is jelentkezhettek a diákok. A korábbi évekhez hasonlóan idén is túljelentkezés van az anyaországi nappali Phd-képzésre. A megítélhető 9 ösztöndíjra (a keretszám eggyel nőtt a tavalyihoz képest) 15-en pályáztak. A levelező tagozatos Phd-képzésre ugyanakkor csupán 3-an jelentkeztek (a keretszám 5 fő). A nappali tagozatos művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra nem érkezett pályázat.

A pályázatok odaítéléséről a napokban kellene döntenie az illetékes kárpátaljai alkuratóriumnak, illetve ennek alapján a magyar Oktatási Minisztérium kuratóriumának. Azonban, mint ismeretes, az ügyben korábban illetékes Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíjtanácsot (KMFÖT) az Oktatási Minisztérium még júniusban feloszlatta, azzal a szándékkal, hogy a jövőben külön felsőoktatási és ösztöndíjtanácsot hozzanak létre.

A több éven keresztül közmegelégedésre működő testület váratlan feloszlatása mögött az a törekvés érződött, hogy a létrehozandó új testületekben többséget biztosítsanak az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek (UMDSZ). Ezt a ki nem mondott politikai szándékot látszik igazolni az Oktatási Minisztérium illetékesei által az érintett szervezeteknek a létrehozandó testületek személyi összetételére vonatkozóan nemrég megküldött javaslata is. Ezek szerint az UMDSZ tagszervezetei (MÉKK, KMSZF stb.) a jövőben önálló képviselettel rendelkeznének az alkuratóriumokban, miáltal döntő befolyásra tennének szert azokban.

Az új kuratóriumok alakuló ülésére előreláthatólag augusztus 18-án kerül majd sor, miután az ösztöndíjak odaítélésére is javaslatot tehet a testület.

-ferenczi-