Fellebbez a Rákóczi főiskola

Ismét a bírákon a sor

2004. augusztus 13., 10:00 , 187. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola augusztus 4-én fellebbezést nyújtott be a Beregszászi Járási Bírósághoz, vitatva annak korábbi döntését, mely semmissé nyilvánította a Beregszászi Városi Tanács által a volt törvényszéki épületnek a főiskola tulajdonába való átadásáról 2002-ben hozott határozatot, továbbá a tanács végrehajtó bizottságának azt a határozatát is megsemmisítette, mely az épületet a főiskola kollektív tulajdonába adta.

Arra vonatkozóan, hogy a Rákóczi főiskola miért fordult maga is bírósághoz az egykori törvényszéki palota ügyében, dr. Orosz Ildikó, az intézmény elnöke elmondta: "Az ügyészi óvás nyomán a városi tanács saját hatáskörben is megtehette volna, hogy a "törvényhez igazítja" az épület tulajdonjogának átadásáról hozott határozatát. Ehelyett azonban a bírósághoz fordult, gyakorlatilag önmaga elleni per kezdeményezésére kérte az ügyészséget. Ez az eljárás nem kifejezetten az irányunkban tanúsított jóindulatra vall, másrészt jogilag is megkérdőjelezhető. A főiskola ebben a helyzetben igyekszik kiállni jogaiért, ha kell, akkor peres úton is."

A bírósághoz benyújtott apelláció szerint annak július 14-én született határozata több pontban is törvényt sért. A dokumentum leszögezi, hogy a Rákóczi főiskola 2002-ben tulajdonba kapta a Beregszászi Városi Tanácstól a város központjában álló ingatlant, azzal a feltétellel, hogy az épületet felújítja, és oktatási célokra hasznosítja. Az erre vonatkozó határozat megsemmisítése ugyanakkor megfosztja a tanintézményt jogos tulajdonától.

Az apelláció rámutat, hogy a hatályos törvények értelmében a főiskolát, mint érintettet, be kellett volna vonni az adott peres ügybe. Erre azonban nem került sor, minek következtében úgy született bírói döntés egy tulajdonjogra vonatkozó önkormányzati határozat ügyében, hogy magát a tulajdonost megkerülték. Fontos momentum, hangsúlyozza a dokumentum, hogy bár a tulajdonjogi okmányok kiállítását anno a városi végrehajtó bizottság rendelte el, a bírósági tárgyaláson ezen érintett fél képviselői sem voltak jelen.

"A hatályos törvények szerint az ügyészség akkor fordulhat bírósághoz, ha valamely indítványát az érintett jogi személy elutasítja vagy figyelmen kívül hagyja. Jelen esetben a Beregszászi Városi Tanács egyetértett saját korábbi határozatának úgymond törvénytelen voltával, így tehát nincs alapja az ügy bírósági tárgyalásának. Erre való tekintettel kértük a Beregszászi Járási Bíróságtól, hogy nyilvánítsa semmisnek az ügyben korábban, július 14-én kelt döntését, és más összetételben tárgyalja újra az ügyet, bevonva a főiskola képviselőit, vagy eleve törölje a bírói határozatot és ne is tárgyalja az ügyészi beadványt, mivel az sérti a jogi normákat" – nyilatkozta a Kárpátaljának Iljasovics Viktor ügyvéd, a főiskola jogi képviselője.

Az ügy tehát folytatódik, a bíróságnak a napokban állást kell foglalnia a beadvány kapcsán.

Popovics Zsuzsanna