Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben

2004. augusztus 13., 10:00 , 187. szám

2002 novemberében a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola adott otthont annak a tudományos konferenciának, melyen neves külföldi és helyi szakemberek, valamint a kárpátaljai magyar iskolák pedagógusai az idegennyelv-oktatás kérdéseit boncolgatták, különös tekintettel a kisebbségi helyzetből adódó jellegzetességekre. A nagy érdeklődés kísérte tudományos tanácskozás anyagainak írott változatát a főiskola tanulmánykötet formájában is megjelentette Huszti Ilona szerkesztésében. A kiadvány nem titkolt célja, hogy a kárpátaljai magyar iskolákban oktató idegen nyelv szakos tanárok szélesebb köréhez juttassa el azokat az elméleti és gyakorlati információkat és tudományos eredményeket, melyek az idegennyelv-oktatás színvonalas és eredményes műveléséhez szükségesek. A 21. században ugyanis az eddigieknél még fokozottabb mértékben szükség van egy világnyelv ismeretére ahhoz, hogy egyén és közösség ne szegregálódjon, részese lehessen az európai folyamatoknak.

A kötetben tizenegy tanulmány olvasható. Huszti Ilona bevezető tanulmányában az idegennyelv-oktatás helyzetét vázolja fel a kárpátaljai magyar iskolákban. Beregszászi Anikó a szociolingvisztika módszereit felhasználva szól a kárpátaljai magyar közösség nyelvtudásáról és nyelvi céljairól.

Orosz Ildikó Nyelvoktatás - kinek, mikor, hogyan? című írásában a nyelvoktatás módszertanának általános kérdéseit elemzi, különös tekintettel a hatékony nyelvoktatás lényegi szabályaira. Nikolov Mariann (Pécsi Tudományegyetem) a korai idegen nyelvi programokról értekezik az érvek és ellenérvek síkján, Ábrahám Károlyné (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest) egy kisiskolásoknak készült nyelvkönyv alapján elemzi a kisebbségi környezetben használható nyelvtanítási eljárásokat. Lizák Katalin a beszédkészség-fejlesztés feladatairól és kudarcainak okairól értekezik, Fábián Márta a nyelvi készségek kisgyermekkori fejlesztéséről ír. Olvashatunk továbbá az énektanítás szerepéről az idegennyelv-órákon (Orosz Magdolna és Hires Emőke), valamint egy új kétnyelvű szótárról (Lázár A. Péter és Varga György). Csernicskó István záró tanulmánya a kárpátaljai magyar iskolák egy másik megoldatlan problémáját, az államnyelv oktatását vizsgálja a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban.

A tanulmánykötetet ajánljuk minden gyakorló pedagógus és érdeklődő nyelvtanuló figyelmébe.

(Huszti Ilona szerk.: Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola kiadványai. Poliprint, Ungvár, 2004.)