Beregdéda: Tisztelgés boldog Romzsa Tódor emléke előtt

Ikonszentelés Beregdédában

2004. szeptember 17., 10:00 , 192. szám

Szeptember 12-én ikonszentelést tartottak a beregdédai görög katolikus templomban. Az ünnepi liturgián számos helyi görög katolikus hívő vett részt, emlékezve az egyház vértanúhalált halt püspökére.

Az ikon szentelését Orosz István helyi parochus és a Budapesten élő Puskás László görög katolikus pap, hivatásos ikonfestő végezte. A most felszentelt ikont a tiszaújhelyi Mester János készítette a László atya által tervezett és festett, jelenleg az ungvári görög katolikus katedrálisban látható Romzsa-ikon mintájára. A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye első vértanú püspökére Puskás László atya emlékezett. "Az egyházközség nagy vágya, hogy a jövőben az ikon mellett boldog Romzsa Tódor egy ereklyéjét is elhelyezzük, akinek pártfogását kérjük az itt élő emberekre"– mondta.

-vn-