Salánk: "Uram, te voltál nekünk hajlékunk"

Hálaadás Salánkon

2004. október 1., 10:00 , 194. szám

A salánki református gyülekezet hálaadó istentisztelettel ünnepelte temploma megújulását szeptember utolsó vasárnapján. Az igét Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette, a jelenlévő lelkipásztorok egy-egy igeverssel köszöntötték az ünneplőket. A templombelső teljes felújítását a salánki hívek adakozásából végezték.

A salánki református gyülekezet és a templom történetét Tegze Lóránt, helyi református lelkipásztor ismertette. Már 1595-ben a Beregi Egyházmegye 338 anyaegyháza között említik a salánkit. A templom 1390-1404 körül épült. A reformáció kezdetén a falu egész lakossága az új hitre tért, így a templom is a reformátusoké lett. A templomot az idők során több tűzvész is sújtotta. 1789-ben 64 lakóház is leégett a faluban, de a salánkiak akkor is először a templom felújításán fáradoztak. A gyülekezet ma 1361 tagot számlál.

A lekciót Józan Lajos huszti református lelkipásztor olvasta. "Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre" – idézte Mózes imádságát a 90. zsoltárból.

"Az Úr lelke van mindazokon, akiket kiválasztott. Ragaszkodni kell az Isten házához, de még fontosabb, hogy az ember megtartsa Isten igéjét. A salánkiak szeretik, évszázadok óta tisztelik templomukat. Amikor hálát adunk a templomért, az Úr azt akarja, mi is legyünk templommá. A názáretiek elmulasztották az üdvösség napját, ti ne keményítsétek meg a szíveteket" – mondta igehirdetésében Horkay László püspök.

A továbbiakban a jelenlévő lelkipásztorok tolmácsolták gyülekezeteik üdvözletét, és Isten áldását kérték a salánkiakra. "Isten igéje különös módon bátorítja azokat, akik szegények, akik kevesen vannak, akik nem tudnak mit kezdeni a világban felgyülemlett igazságtalansággal. A Jó évtizedes munkáját a Rossz pár másodperc alatt képes porba dönteni. Az, hogy vagyunk, hogy vannak templomaink, hívő reformátusaink, gyarapodó családjaink, mégis azt igazolja, a világban sokkal több jónak kell lennie, mint amennyi rossz van" – mondta köszöntőjében Vincze István lelkipásztor, a Kiskunhalasról érkezett testvérgyülekezet küldöttségének nevében.

A Salánkról származó Józan Lajos lelkész az 1966., majd 1983. évi templomszentelési ünnepségekre emlékezett. "A salánkiak nemcsak hitüket, de magyarságukat is megőrizték a történelem folyamán. Kívánom, a gyülekezet legyen gazdag a hitben, és következő nemzedékei is ismerjék az igét, a zsoltárokat, a magyar szót" – mondta.

Zárszavában Seres János, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese elmondta: fontos és áldott volt a munka, amit a salánki presbitérium és gyülekezet elvégzett, de továbbra is fontos feladatuk az evangélium hirdetése, a szeretet gyakorlása mások iránt, az Isten országába hívás.

Végül Horkay püspök kérte Isten áldását a gyülekezetre.

Popovics Zsuzsanna