Népirtás volt a malenykij robot

KMKSZ-indítvány a sztálinizmus áldozatainak emlékére

2004. november 5., 09:00 , 199. szám

Indítvánnyal fordult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a Magyar Országgyűléshez, melyben ünnepélyes határozat elfogadását kéri azzal kapcsolatban, hogy 60 évvel ezelőtt hurcolták el Kárpátalja magyar és német civil férfilakosságát a sztálini lágerekbe.

A levél indoklása emlékeztet, hogy a 4. ukrán front 0036. sz. 1944. november 13-án kelt határozata értelmében a magyar és német civil férfilakosságot le kellett tartóztatni és hadifogolytáborokba kellett irányítani. Kihirdették, hogy minden 18 és 50 év közötti magyar és német férfi jelentkezzen 3 napos munkára. Ez volt a "malenykij robot".

A rendelet hatálya alá eső férfiakat november 18-tól kezdték összegyűjteni, majd gyalogmenetben előbb Szolyvára, azután Sztarij-Szamborba hajtották őket. Onnan vasúti kocsikon szállították az embereket a GULAG lágereibe. Már útközben sokan elpusztultak a kegyetlen bánásmód, a hideg, illetve a vérhas és tífusz következtében. Az elhurcoltak pontos száma nem ismeretes, nagyságrendjüket 20 ezer főre becsülik, akik közül mintegy ötezer ember soha sem tért haza.

"Ma minden magyar településen emléktábla, kopjafa stb. áll az áldozatok emlékére. A szolyvai tábor temetőjének helyén a KMKSZ emlékparkot létesített 1990-ben. Szövetségünk több ízben fordult az ukrán kormányzathoz az érintettek rehabilitálása és kárpótlása ügyében, azonban ez mind a mai napig nem történt meg. Úgy véljük, hogy a szovjet hatóságok fentebb jelzett intézkedései kimerítik az etnikai alapon elkövetett népirtás fogalmát, s ezért azokat minden, a jog és demokrácia talaján álló politikai erőnek el kell ítélnie, s ezen szomorú események áldozataival szolidaritást kell vállalnia" - áll a Kovács Miklós KMKSZ-elnök által aláírt levélben.

ntk