Megrepedt a márványtábla

Ismét megrongálták a podheringi emlékművet

2004. november 26., 09:00 , 202. szám

A minap ismét megrongálták Munkács határában, a Latorca partján álló, az 1848-49-es magyar szabadságharc győztes podheringi csatájának emléket állító obeliszket. Az emlékmű egyik márványtáblájára ismeretlen tettesek több ütést mértek, amitől az megrepedt.

1849. április 22-én a szabadságharchoz csatlakozott munkácsi és környékbeli nemzetőrök a város határában összecsaptak és visszafordulásra kényszerítették a Galíciából a Vereckei-hágón át Magyarországra betörő császári hadakat. Ezen dicsőséges történelmi eseménynek állítottak közadakozásból emléket Munkács lakói a podheringi csatamezőn 1901-ben.

A hányatott sorsú, kőből rakott obeliszken kezdetben a munkácsi vasgyárban készült öntöttvas tábla hirdette a Magyarország állami függetlenségéért vívott győztes ütközet emlékét, ám az 1920-ban, a szerencsétlen trianoni békeszerződés következtében Munkácsot megszálló csehek a táblát a Latorcába dobták.

Majd 70 éven át tábla nélkül árválkodott a Szarka-hegy tövében álló emlékmű. 1991-ben aztán a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Alapszervezetének köszönhetően ismét helyére került az emléktábla. Egy hajdani katonatiszt hagyatékában talált korabeli fényképen volt olvasható az eredeti táblán a következő szöveg: "Az 1849. évi április hó 22-ik napján Magyarország állami függetlenségéért e helyen vívott győzelmes ütközet emlékére emelte a hazafias kegyelet 1901-ben." Az új, színesfémből készült táblán már két nyelven, ukránul és magyarul szerepelt az eredeti szöveg.

Sajnos azonban ez a tábla sem maradhatott sokáig a helyén: 2000 szeptemberében ismeretlen tettesek ellopták. Miután később a sztálini lágerekbe hurcolt munkácsiaknak emléket állító öntvénytáblákat is ellopták a városközpontban kialakított emlékhelyről, sokan úgy gondolták, az alumíniumötvözetből készült táblák anyagára fájt a foga a rendőrkézre soha nem került tolvajoknak. Ebből a feltevésből kiindulva a KMKSZ Munkácsi Alapszervezete 2001. március 15-ére, az emlékmű felállításának 100. évfordulójára márványlapokkal pótolta az eredeti fémtáblát. (A sztálini lágerekbe hurcolt munkácsiaknak idén immár ugyancsak márványtáblába vésették a nevét.)

Ennek ellenére a napokban arra járó cserkészek felfedezték, hogy a podheringi obeliszken elhelyezett márványtáblák közül az ukrán nyelvű feliratot tartalmazót vandál módon megrongálták. Gajdos Olga szerint ezt a rongálást már bizonyosan nem nyereségvágyból követték el. Mint mondta, "jobb esetben" garázdaságról, rosszabb esetben a magyarság ellen irányuló akcióról van szó. Amennyiben az utóbbi igaz, úgy felmerül a kérdés, hogy kinek vagy kiknek állhatott érdekében egy ilyen akció néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt.

A KMKSZ helyi alapszervezete mindenesetre feljelentést tett a rendőrségen, s azt remélik, hogy ezúttal kézre kerülnek az elkövetők, hiszik, hogy nem alakulhat ki az a látszat, miszerint a városban büntetlenül rongálhatók a magyar emlékhelyek

Badó Zsolt