Múlt és jelen kapcsolata

Bocskai-konferencia Beregszászban

2004. december 17., 09:00 , 205. szám

A Bocskai-felkelés 400. évfordulója alkalmából december 10-én Bocskai és kora címmel rendezett tudományos konferenciát Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával.

A Rákóczi főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiumának filmklubjában Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket és nyitotta meg a konferenciát: "A Bocskai-felkelés aktualitása különösen egyértelmű jelenlegi helyzetünkben, hiszen volt egy népszavazás, van egy választási kampány Ukrajnában. Az ukrajnai események nagymértékben befolyásolják, hogy milyenek lesznek a kárpátaljai magyarság kilátásai ebben az országban, mennyire tudunk beilleszkedni a nemzet születésének folyamatába, mely most zajlik a többségi nemzetnél. Mindenképpen kísérletet kell tennünk arra, hogy egyenrangú szereplőként vegyünk részt a folyamatokban, ne pedig egyszerű objektumai legyünk a politikai események forgatagának" – mondta Kovács Miklós.

A továbbiakban a hallgatók több mint fél tucat előadást hallgathattak meg neves magyarországi és helyi történészektől a Bocskai-szabadságharcról, Bocskai István életéről. Nagy László budapesti professzor előadása a fejedelem életművét tárgyalta rendkívül széles kitekintéssel. Szvitek Róbert József budapesti történész, muzeológus az 1604-ben kezdődött felkelés előzményeit, menetét és eredményeit mutatta be gazdag, eredeti anyag alapján, mely a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthető meg a február végéig nyitva tartó Bocskai-emlékkiállításon. Ifjabb Lator László a Bocskai politikai szerepének tanításával kapcsolatos problémákra mutatott rá az új magyarországi érettségi követelmények tükrében, míg Hatos Pál, szintén budapesti történész előadása Bocskai és az egyház kapcsolatát vizsgálta, különös tekintettel a reformáció genfi emlékművére.

A kárpátaljai történészek, többek között Soós Kálmán, a Rákóczi főiskola rektora, Csatáry György, Fakász Mihály és Baráth József a Bocskai-szabadságharc történetének, illetve a fejedelem életének helyi vonatkozásait vázolták a hallgatóságnak.

A konferenciához kapcsolódóan a résztvevők a Kárpátaljai Megyei Állami Levéltárban megtekinthették az archívumban fellelhető és az évforduló alkalmából kiállított korabeli Bocskai-anyagot.

-kaszonyi-