Az Istennek szentelt élet elmélete és gyakorlata

Hitmélyítő hét Tivadarfalván

2005. január 14., 09:00 , 209. szám

Hívő fiatalok számára tartott hitmélyítő alkalmat a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) a Tivadarfalvai Református Líceumban január első hetén. A mintegy 70-80 fiatal az Istennek szentelt életről és annak gyakorlati kérdéseiről hallhatott előadásokat Zimányi József tiszanagyfalui lelkipásztor jóvoltából, aki a hívő élet legfontosabb buktatói kapcsán megfogalmazott 52 imádság által igyekezett segítséget nyújtani a fiataloknak. A lelkigondozói beszélgetések, éjszakába nyúló éneklések, fórumok mellett a résztvevőknek alkalma nyílott megismerkedni a KRISZ munkájával, illetve egyénileg elmélyülni a Biblia örökérvényű igazságaiban. A találkozó reggeli áhítatait Sipos József tiszaújlaki lelkipásztor, Szanyi György, a KRISZ alelnöke, Szeghljánik Péter ifjúsági lelkész, Seres János esperes tartotta, esténként pedig Pocsai Sándor csongori lelkipásztor evangelizált. Az alkalmat úrvacsoraosztás zárta, amelyen Zán Fábián Sándor főjegyző, a KRISZ elnöke hirdetett igét.

Olasz Tímea