"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben"

Istentől áldott 80 esztendő

2005. január 14., 09:00 , 209. szám

Gulácsy Lajos református lelkipásztor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke a napokban ünnepelte 80. születésnapját. Múlt vasárnap ezen alkalomból köszöntötték tisztelői, családtagjai és barátai, valamint a munkácsi, a beregrákosi és a kajdanói református gyülekezet hívei.

- Hálás vagyok Istennek, hogy 19 éves koromban megértettem, a legnagyobb bizonyság: megtalálni Isten országát, a boldog jövendőt. Hatvan év telt el azóta. Isten hatvan éven át volt megtartóm, segítőm, reménységem, aki a 7 éves rabságon is átvezetett, a lágeréveket is javamra fordította. 22 éve vagyok a gyülekezet állandó lelkésze. Ma 3 gyülekezetben szolgálok: Munkácson, Beregrákoson, Kajdanón. Ezért is hálás vagyok. A ti hitetek alapja is a Krisztussal való személyes találkozás. Boldog ember, aki tudja: van egy megtartója. Legyetek imádkozó emberek, keressétek az Urat. Adjatok hálát, hogy a világ üdvözítője az Ő Szentlelke által ma is itt van közöttünk. Legyen bizodalmunk, és megáld bennünket az Isten! - mondta munkácsi igehirdetésében Gulácsy püspök.

"Isten iránti hálával köszönjük Lajos bácsinak a 22, a 60, a 80 esztendőt, azt az időszakot, amit velünk töltött és tölt még. Köszönjük, hogy egyházunk legnehezebb időszakában vállalta az Istentől jövő küldetését" - kezdte a köszöntések sorát Tóth László munkácsi beosztott református lelkész.

Igével és értékes könyvekkel köszöntötte a püspököt Dani László, a Debreceni Református Kollégium vallástanára. A Kárpátaljai Református Egyházkerület elöljáróinak és lelkészi zsinatának levelét Zán Fábián Sándor egyházkerületi főjegyző olvasta fel. Kopasz Gyula lelkész, a Beregi egyházmegye esperese a 80. zsoltárral köszöntötte a püspököt. Meleg szavakkal üdvözölte az ünnepeltet Dani Eszter lelkipásztor, megköszönve a fiatalok iránt tanúsított szeretetét, odafigyelését. Ugyancsak áldott életet kívánt a püspöknek Pál László beregrákosi beosztott lelkész és dr. Vackó László, a munkácsi gyülekezet főgondnoka.

Verssel, énekszóval köszöntötték az ünnepeltet a munkácsi hittanosok, a városi református gyermekotthon növendékei, valamint a helyi református gyülekezet énekkara.

Délután a beregrákosi gyülekezetben is meghitt ünnepléssel köszöntötték a főtiszteletű püspököt.

Popovics Zsuzsanna