Emléktáblát avattak Karácsfalván

2005. március 18., 09:00 , 218. szám

A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumban az elmúlt szombaton emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra. Az ünnepségnek pannonhalmi, debreceni és hajdúdorogi vendégei is voltak.

A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye papjainak és teológusainak részvételéről a szabadságharcban Bendász Dániel, a beregszászi magyar esperesi kerület esperese, a Romzsa Tódor Papi Akadémia oktatója beszélt. Az 1848-49-es szabadságharc jelentőségéről és helyi eseményeiről Csatáry György történész, a Rákóczi főiskola előadója értekezett. Vári Fábián László József Attila-díjas költő A szabadságeszme a kárpátaljai magyar irodalomban címmel tartott előadást.

A líceum diákjai zenés-irodalmi összeállítással emlékeztek a forradalom történéseire. Az 1848-49-es szabadságharcban részt vett görög katolikus papok és papnövendékek emlékére emléktáblát faragtak a líceum diákjai. A táblát Vári Fábián László és Horváth Dori Tamás, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium igazgatója leleplezte le, majd Csirpák József tiszabökényi parochus áldotta és szentelte meg.

-kormos-