Duzzog az UMDSZ?

Az IKA irodavezetőjét támadja az alapítvány kárpátaljai alkuratóriumát uraló UMDSZ

2005. május 20., 10:00 , 227. szám

Minap a Kárpáti Igaz Szó (KISZ) Ambrus Pállal, az Illyés Közalapítvány (IKA) kárpátaljai alkuratóriumának elnökével közölt meglehetősen éles hangú interjút. (Döntések Hadnagy-i parancsra. KISZ, 2005. május 14.) Az írás érdekessége, hogy Ambrus Pál UMDSZ-es funkcionárius szerint az IKA budapesti irodájának képviselői több mint harminc esetben felülbírálták az alapítvány kárpátaljai alkuratóriumának javaslatait a vidékünkön benyújtott pályázatokra vonatkozóan. Ambrus többek között nehezményezi, hogy a Kárpáti Igaz Szó (KISZ) pályázatát sem szavazta meg a legjelentősebb anyaországi támogatásokat elbírálni hivatott kuratórium, s ezt meglehetősen félreérthetetlenül a KMKSZ nyomásgyakorlásának tulajdonítja.

A kritikus hangvételű cikk már csak azért is furcsa, mivel az IKA kárpátaljai alkuratóriuma annak mintegy két évvel ezelőtti átszervezése óta kizárólag az UMDSZ és a holdudvarához tartozó szervezetek által delegált képviselőkből áll, miután a KMKSZ, valamint több más társadalmi és szakmai szervezet az alkuratórium átalakításának demokratikussága kapcsán megfogalmazott kifogásai miatt a kezdetektől felfüggesztette tagságát a testületben. Magyarán, az IKA támogatásairól mostanság gyakorlatilag kizárólag az UMDSZ szimpatizánsai döntöttek. Tekintettel arra, hogy Ambrus Pál kritikáival elsősorban az IKA kuratóriumának budapesti irodaigazgatóját, Hadnagy Miklóst illette, őt kértük arra, hogy kommentálja a KISZ cikkének állításait.

- Valóban jelen voltunk a kárpátaljai alkuratórium ülésén, de nem az a feladatunk, hogy befolyásoljuk a testület javaslattevő tevékenységét, hanem az, hogy felügyeljük a jogszerű, az alapító okiratnak és a működési szabályzatnak megfelelő működést - szögezte le lapunknak nyilatkozva Hadnagy Miklós. - Más kérdés, hogy egyébként sem volt lehetőségünk ott, a helyszínen megtekinteni az alkuratóriumhoz beérkező konkrét pályázatokat. Az alkuratóriumi ülésről magunkkal hoztuk Budapestre a pályázatokat. Itt már lehetőségünk volt mindegyikbe belenézni, s ezért néhány esetben a kárpátaljai alkuratóriumétól eltérő javaslatot terjesztettünk az IKA budapesti kuratóriuma elé. Az elmondottakból következik, hogy abszolút csúsztatás a Kárpáti Igaz Szóban megjelent interjú címe (Döntések Hadnagy-i parancsra), hiszen nem tudok "parancsolni" a kuratóriumnak. Az alkuratórium elnökének tudnia kellene, hogy az IKA irodájának ugyanolyan javaslattevő szerepe van, mint az alkuratóriumoknak. Más kérdés, hogy mi a kárpátaljai alkuratóriumétól valóban eltérő javaslatokat tettünk egyes esetekben, minek következtében az IKA kuratóriuma ezen pályázatok egyikét sem fogadta el.

- Külön foglalkozik a cikk a Kárpáti Igaz Szó pályázatával. Egyetért-e az interjúnak azzal az utalásával, miszerint az elutasító döntés esetleg a KMKSZ nyomására született volna?

- A kárpátaljai alkuratórium abból indult ki, hogy a beérkező pályázatokat megpróbálta a két politikai oldalhoz, illetve holdudvarukhoz sorolni, s külön kategorizálni a függetleneket, sehová sem tartozókat. Ennek kapcsán vita alakult ki a budapesti kuratórium ülésén a Kárpáti Igaz Szó hovatartozásáról. Mikorra pedig döntés születhetett volna a lap pályázatának támogatásáról, a kuratórium határozatképtelenné vált, azaz más elfoglaltságukra való tekintettel a testület több tagja távozott az ülésről. Másrészt, szerepet játszott az ügyben az a megfontolás is, hogy a kuratóriumi tagok egymás között is eltérő véleményt fogalmaztak meg a tekintetben, valójában hová sorolható a KISZ a politikai hovatartozás szempontjából.

- A kárpátaljai alkuratórium a KISZ-t pártfüggetlen sajtóorgánumként kívánta kezelni?

- Igen. Ezzel szemben az IKA irodája szerint a KISZ egy UMDSZ-hez közel álló lapként jelenik meg, hiszen, a mi meglátásunk szerint Kőszeghy Elemér főszerkesztő egyértelműen befolyásolja a lap irányultságát. A kuratóriumi ülésen polémia alakult ki e kérdésben a jelen lévő alkuratóriumi elnök és köztünk, illetve a budapesti kuratóriumi tagok között is.

- A kárpátaljai alkuratórium továbbra is csonka. Szándékozik-e lépéseket kezdeményezni az IKA ennek az állapotnak a megszüntetésére?

- Egy alkalommal tettünk már erre kísérletet, de akkor nem jártunk túlságosan nagy sikerrel. Ha bekövetkezik az, amire az alkuratórium elnöke utal a cikkében, azaz hogy az alkuratórium vagy ő maga esetleg feláll a székéből, akkor természetesen egyeztetést kezdeményezünk egy új alkuratórium felállítása érdekében mindkét kárpátaljai oldallal.

-kv-