Közös római-görög katolikus templom lesz Ungváron

Megáldották az alapkövet

2005. június 24., 10:00 , 232. szám

2005. június 18-án Ungváron ünnepség keretében szentelték meg a felépítendő közös római és görög katolikus templom alapkövét.

A templomépítés gondolata egészen 1991-re vezethető vissza. Bohán Béla akkori ungvári plébános ajánlatára az illetékes egyházi személyek úgy döntöttek, hogy szükséges egy újabb templom felépítése, ugyanis a hívek nagy része távol a templomtól, az Ung bal partján lakik, és a távolság gondot okoz számukra. Az építkezés helyéül a város több területe is számításba jött, míg végül a régi téglagyár bányaterületének keleti végére esett a választás. A mérnökök elkészítették a terveket, az akkori ukrajnai pápai nuncius, Antonio Franco pedig áldását adta az építkezéshez. 1997-ben megérkezett az illetékes hivataloktól a benyújtott kérelemre a válasz, melyben a helyi római katolikus egyház a területet határozatilag megkapta. Ennek birtokában 2000-ben a kijelölt területen felépült a Jézus Szíve kápolna. A munkát anyagi okok miatt egy időre abba kellett hagyni, mivel a helyi plébánia egyedül nem volt képes állni a költségeket. 2003-ban merült fel a gondolat, hogy a római és a görög katolikusok közösen építsenek ide templomot. A két egyház tárgyalásainak eredményeként szombaton tartott szertartást Ivan Jurkovic kijevi pápai nuncius, Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök és Milan Sasik, a munkácsi görög katolikus egyházmegye püspöke, melynek keretében megáldották a felépítendő templom alapkövét. Az szertartás során elhangzott, hogy a jövendő épület görög katolikus felső szintjének neve Mária temploma lesz, a római katolikus alsó szint elnevezése pedig Szentcsalád.

F. Zs.-B. B.