Falugyűlés Tiszasalamonban - folytatása következik

Botrány az ülésteremben

2005. július 1., 10:00 , 233. szám

Június 25-én falugyűlést hívott össze Szubota Erzsébet, a község tanácsi képviselőtestülete által újból leváltott, és jelenleg betegállományban levő tiszasalamoni polgármester. Ezt a falu lakói közül többen is furcsának tartották, hiszen hogy hívhat össze falugyűlést egy betegállományban levő polgármester, aki ellen a képviselők ismételten megszavazták a bizalmatlansági indítványt, sőt, akinek a beteglap lezárását követően távoznia kellene posztjáról.

Mindazonáltal a falugyűlést megtartották és három napirendi pont került megvitatásra: a tanácselnök beszámolója a faluban és a képviselőtestületben kialakult helyzetről; a képviselők beszámolója az általuk elvégzett munkáról; a képviselők visszahívására alakuló csoportok létrehozása.

Már az ülés kezdetén parázs vita alakult ki a többségben levő polgármester-ellenes oldal és Szubota Erzsébet támogatói között. Beszámolójában a polgármester kevésbé tért ki az általa végzett munkára, de folyamatosan bírálta a képviselőket, akik szavai szerint áskálódnak ellene és nem mutatnak konstruktivitást. Elmondta, hogy a képviselők minden határozatát, döntését megtámadják, és kijelentette, hogy úgysem sikerül eltávolítaniuk őt a polgármesteri posztról.

Az elnök asszony szerint a képviselők beadványa nyomán egyetlen bűnvádi eljárás sem indult ellene. A képviselők azonban elmondták, hogy képviselőtestület még nem kapott értesítést az Ungvári Járási Ügyészségtől a polgármester általuk törvénytelennek ítélt cselekedetei miatt benyújtott beadvány elutasításáról, ami véleményük szerint azt jelenti, hogy még nem zárult le a nyomozás.

Második napirendi pontként a tanácstagok beszámoltak az elvégzett munkáról, és ennek során hangsúlyozták, hogy nem valósulhattak meg az általuk kezdeményezett tervek, mert azokat rendre megakadályozta a polgármester asszony. A helyzet később kezdett elfajulni, mivel az egyik képviselőt provokálták (leköpték), aki azonban szerencsére visszafogta indulatát és csak annyit mondott, hogy vegyék jegyzőkönyvbe a történteket. Később Szubota Erzsébet kezdeményezte a választóknál, hogy hozzanak létre csoportokat a képviselők visszahívására bizalmatlansági indítvány útján, azonban ez a javaslata meghiúsult. Ekkor végleg elszabadultak az indulatok, de a helyzet szerencsére nem fajult a tettlegességig. A hosszúra nyúlt vita és veszekedés következtében a résztvevők jelentős része még az ülés vége előtt eltávozott, így a fórumot döntésképtelenné nyilvánították. Az ott maradottak csak abban tudtak megállapodni, hogy július első felében újból összehívják a falugyűlést, s hogy azon milyen döntés születik, arról lapunk tudósítj a majd olvasóit.

Baráth József