Privatizálják a várakat?

2005. július 1., 10:00 , 233. szám

Magánkézbe kerülhetnek a várak Ukrajnában. Megóvásuk érdekében a Miniszteri Kabinet az egykori erődítmények privatizációját, bérbe adását és a területükön múzeumok létesítését javasolja. A várak megóvásának és felhasználásának a 2006-2011-es évekre kidolgozott koncepciója szerint, amit a kormány nemrég hagyott jóvá, fel kell mérni az erődök műszaki állapotát, meg kell határozni állagmegóvásuk formáit, el kell végezni rajtuk a baleset-megelőző munkákat, a kulturális értékkel rendelkező építményeket pedig restaurálni kell múzeummá való alakításuk céljából. A koncepció megvalósításának első, a 2006 és 2009 közötti évekre eső szakaszában a tervek szerint komplex módon felmérik, leltározzák és felveszik a várakat a megőrzendő építészeti emlékek állami nyilvántartásába, valamint elkészítik a szükséges tudományos és tervdokumentációikat. A 2009 és 2011 közötti második szakaszban pontosítják a dokumentációt, a finanszírozás mértékét, és felveszik a várakat az idegenforgalmi látványosságok közé. Jelenleg Ukrajnában 75

vár van állami nyilvántartásban, s közel 200-at kell a jövőben felmérni.