Szombaton két Kárpáti Igaz Szó került ki a nyomdából

Perel a főszerkesztő

2005. szeptember 9., 10:00 , 243. szám

Erdélyi Gábor, a Kárpáti Igaz Szó hivatalosan kinevezett főszerkesztője bírósághoz fordul az újság ismételt bejegyzése, valamint a szerkesztőségi infrastruktúra eltulajdonítása ügyében. A pereskedés előreláthatólag sokáig fog tartani, mivel a magyar nyelvű lappal kapcsolatban már folynak jogi eljárások mind az előző, mind az új főszerkesztő részéről.

Többhetes bojkott után a Kárpáti Igaz Szó illegalitásba vonult munkatársai múlt szombaton "saját", állítólag újonnan bejegyzett lapot jelentettek meg Kárpáti Igaz Szó címmel. A lap impresszumából azonban hiányzik a hivatalos lapengedély száma, ami kétségessé teszi annak létezését. A lapalapító Tisza FM Stúdió Kft. is bizonyára új szerveződés, ráadásul igazgatójának neve sem szerepel a lap kiadására vonatkozó adatok között. Talán nem meglepő, hogy a lapvezetők sorában nincs változás, főszerkesztő: Kőszeghy Elemér, helyettesei: Dunda György és Horváth Sándor.

Mindeközben Erdélyi Gábor és a Kárpáti Igaz Szó megmaradt munkatársai csak nagy erőfeszítés árán tudják hétről hétre megjelenteni a lapot, mivel annak korábbi főszerkesztője és hű alattvalói gyakorlatilag "kipucolták" a megyei lap szerkesztőségét. Elvittek mindent, amire egy lap megjelentetéséhez szükség lehet: tíznél több számítógépet, nyomtatókat, fényképezőgépeket, fénymásolókat, internetes felszerelést, asztalokat stb. Az "új" szerkesztőség két emelettel lejjebb, egyazon kiadói épület ötödik szintjén rendezkedett be és múlt héten első ízben ki is adott egy második Kárpáti Igaz Szót.

A magukat "igazszósoknak" nevező Kőszeghy-csapat szerint a Kárpáti Igaz Szó I. évfolyama 1-2. számának kiadása jogszerű, mivel a lapot Kijevben magyar nyelven (latin betűs névvel) bejegyezték. Az új lap bejegyzési okmányán nem szerepel annak cirill betűs neve, ukrán nyelvű megnevezése. A jelenlegi Kárpáti Igaz Szót 1996. január 31-én cirill betűkkel , jegyezték be Kárpátalján.

Ezzel most az a helyzet állt elő, hogy két, azonos nevű lap került hivatalosan bejegyzésre. A hatályos törvények szerint ez nehezen értelmezhető. A nyelvtörvény kimondja: Ukrajnában mindennemű újság, intézmény, szervezet bejegyzése államnyelven történik, annak nevét kötelező ukrán nyelven feltüntetni, illetve más nyelvre is le lehet fordítani.

"A szerkesztőségben lévő számítógépek és egyéb technikai felszerelések elvitelével azok bénították meg a lap működését, akik állítólag harcolnak létéért. A szerkesztőség kifosztásáról jegyzőkönyv készült, a továbbiakban főszerkesztői minőségemben megteszem a szükséges jogi lépéseket. A Kárpáti Igaz Szó újságcím logó jelenleg foglalt, ilyen címen rajtunk kívül senki más nem adhat ki újságot, ez ugyanis a lapalapítók tulajdona. A másodszori bejegyzés ellen ugyancsak pert indítok az illetékes fővárosi bíróságon" – mondta el lapunk kérdésére Erdélyi Gábor, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője.

P. Zs.