Közérdekű közlemény

2005. november 25., 09:00 , 254. szám

Az Oktatási Minisztérium Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontjának (OKÉV) munkatársai tájékoztatják az információs irodahálózat tisztségviselőit, a begyűjtőket, valamint a diák-, pedagógus- és oktatói kártyák igénylőit, hogy a határon túli magyarok számára készülő pedagógus- és diákigazolványoknak csak a legyártása egy-két hetet vesz igénybe. Rendeltetési helyükre történő megérkezésüket azonban több tényező is befolyásolja (pl. postázás), amiért a kérelmezőknek minimum három-négy hétre kell számítania, valamint amíg az igazolványát ténylegesen átveheti az általa megjelölt hivatalban az átvétel dátumától számítva a matricázásig két-három hónap telik el.

Fontosnak tartjuk közölni, hogy a jövő évi torlódás és a várakozási feszültség elkerülése végett a kérvények folyamatosan érkezzenek meg az irodáinkon keresztül az OKÉV-hez.

Ungvár, 2005. november 16.

Dupka György

Mesecsömör

Sokat töprengtünk, milyen indíttatásból születhetett a fenti iromány. Végül is arra a következtetésre jutottunk, hogy az aláíró vagy az általa vezetett hivatal valószínűleg csupán a rosszul végzett munka miatti felelősséget igyekszik elhárítani.

A tájékoztató mindenekelőtt részletesen kifejti, milyen időigényes folyamat a különböző igazolványok legyártása és továbbítása, mintegy sugallva, hogy ne toporogjanak már azok a türelmetlen tanárok egyfolytában az irodák előtt. Igaz, a szövegből nem derül ki, valójában mitől is ilyen időigényes az okmányok elkészítése, hosszabbítása. Azt pedig már elképzelni sem tudjuk, hogy "a jövő évi torlódás és a várakozási feszültség elkerülése végett" hogyan érkezhetnek "folyamatosan" a kérvények, hiszen a pedagógusok személyesen, azaz egyenként adják le okmányaikat, méghozzá többségükben már most, abban a reményben, hogy mielőbb vissza is kapják majd azokat. Végül, a lényeg mégiscsak az, hogyan fordulhat elő, hogy akadnak pedagógusok, akik csak ősszel vehették át igazolványukat, amikor pedig már ismét le kellene adniuk az okmányt a következő évi hosszabbításra...

Ezek után érdemes volna meghallgatni a jelenlegi Központi Információs Iroda UMDSZ-es–MÉKK-es állományát, miért ragaszkodtak annyira két évvel ezelőtt az iroda működtetésének átvállalásához a korábbi végrehajtóktól, ha nem tudnak megfelelni a vállalt feladatnak. Amennyiben ugyanis az egy évre hitelesítendő okmány – amilyen a pedagógusigazolvány és az oktatói kártya is – kiállítása csak majdnem ugyanennyi idő alatt oldható meg, akkor joggal feltételezhető, hogy a végrehajtó képtelen ellátni a vállalt feladatot, s meg kellene szabadítani attól a "nyűgtől", amit az állandóan igazolványaik iránt érdeklődő pedagógusok jelentenek.

Persze elképzelhető, hogy a hiba nem is itt, Kárpátalján, hanem "odafönt", azaz Budapesten van. Meglehet, az ottani ügyvitel lassúsága minden probléma forrása. Ebben az esetben viszont az lenne az egyenes és becsületes eljárás, ha a kárpátaljai "végrehajtók" nyíltan kimondanák: Budapesten keressük a vétkeseket. Ígérjük, hogy amennyiben így van, megkeressük az illetékeseket.

Tisztelettel kérjük tehát Dupka Györgyöt, és az általa vezetett irodát, hogy nyilatkozzon, valójában miért nem oldható meg időben a mindössze néhány száz kárpátaljai igazolvány hosszabbítása. Kérjük azonban, ne feledje: a kárpátaljai pedagógusok már kinőttek a gyermekkorból, a hivatalukat védő bürokratákat pedig kilométerekről megismerik.