Gyertyaszentelő Nagyboldogasszony ünnepe

2006. február 10., 09:00 , 265. szám

Február 2-án Kárpátalja-szerte Gyertyaszentelő Nagyboldogasszony napját ünnepelték a római és a görög katolikus hívek. Ez alkalomból vidékünkre érkezett Stanislaw Szyrokoradiuk kijevi római katolikus püspök, aki a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspökével és papjaival együtt misét celebrált a Szent Márton-székesegyházban.

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján ünnepelték a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében a megszentelt élet napját.

A munkácsi Szent Márton-székesegyházban Majnek Antal megyéspüspökkel és az egyházmegye papságával együtt meghívott vendégként szentmisét celebrált Stanislaw Szyrokoradiuk kijevi római katolikus segédpüspök.

Elsőként Babály András munkácsi püspöki helynök szólt az egybegyűltekhez. Ezután Stanislaw Szyrokoradiuk püspök arról beszélt, mennyire fontos a gyermek boldogságának szempontjából az, hogy mindkét szülője vele legyen. Kiemelte: nekünk, keresztényeknek különösen szerencsénk van, hogy van egy mennyei Atyánk, és egy mennyei édesanyánk is, aki az egyház anyja: Mária. Majnek Antal püspök a megszentelt élet jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ezt követően a papok, szerzetesek és szerzetesnővérek közösen mondott fogadalomtétellel megerősítették azon elhatározásukat, hogy egész életükben megtartják az evangéliumi tanácsokat, engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban élve. A szentmiseáldozatot Szyrokoradiuk és Majnek püspök az áldozópapsággal közösen mutatta be. Végezetül Majnek püspök megköszönte a jeles vendégnek az alkalmon való részvételt és buzdító szavait, majd a hívekhez fordulva ezt mondta: "Továbbra is imádkozunk és egész életünket felajánljuk értetek, sőt az egész világért, hogy Jézus Krisztusnak az utolsó vacsorán elhangzott beszéde alapján mindenki, aki hisz benne – akármilyen gyöngén is –, valóban eljuthasson a bűnbánat útján az ő szép országába."

A negyvennapos Jézus Krisztusnak a jeruzsálemi templomban történt bemutatását ünnepelték ezen a napon a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye egyházközségeiben.

Beregdédában a szent liturgia során Orosz István parochus mondott szentbeszédet, majd a szertartás végén megszentelte a hívek által elhozott gyertyákat. Ezeket imádkozáskor meggyújtják, és azok szimbolikusan Krisztus jelenlétére emlékeztetnek.

Makkosjánosiban és Balazsérban ugyancsak Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét méltatták. Itt Egressy Miklós parochus mondott szentbeszédet és végezte el a gyertyaszentelési szertartást.

F. Zs., B. J.