Református csendesnap Beregszászban

2006. február 17., 09:00 , 266. szám

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) szervezésében február 11-én a beregszászi református templomban ifjúsági csendesnapra került sor, melyen Kárpátaljáról érkezett keresztyén fiatalok vettek részt. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok magasztalják az Urat, meghallják Isten igéjét, ezáltal hitükben erősödjenek, s Isten házában találkozva jobban megismerjék egymást. A csendesnap központi témáját Lót története képezte Mózes I. könyvéből. Ábrahám – a zsidó nép ősatyja – unokaöccsének történetét Tóth Zoltán nagymuzsalyi, Pál Attila beregszászi, Estók István mezőkaszonyi és Szanyi György halábori lelkipásztor ismertette. A történet fő tanulsága: a bűnös világgal kötött kompromisszumok nem szolgálják a keresztyének javát, de Istennek mindig, a legnehezebb helyzetből is van hatalma kimenteni azokat, akik szolgálják őt és elismerik törvényeit.

halász