Egyházkerületi bibliaismereti vetélkedő

2006. május 5., 10:00 , 277. szám

A közelmúltban a Nagyberegi Református Líceum adott otthont a Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága által szervezett bibliaismereti vetélkedőnek, melyen ezúttal 5-9. osztályos kategóriában összesen 75 gyerek vett részt 15 gyülekezetből.

A versenyzőket Bocskor Imola, a Tanügyi Bizottság társelnöke, a vetélkedő főszervezője köszöntötte, majd Bocskor Viktor nagyberegi lelkipásztor tartott nyitóáhítatot egy Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írott leveléből vett igével: "Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre."

A bibliaismereti vetélkedő helyezettjei: 5. osztály: 1. Nagy Bettina és Fábián Anita (mindketten Rátról), 2. Stók Noémi (Visk) és Oroszi Eszter (Beregrákos), 3. Molnár Krisztián (Csap) és Szabó Alexandra (Beregújfalu), 6. oszt.: 1. Ráski Krisztina (Nagybereg), 2. Juhos Orsolya (Visk), 3. Stromm József (Halábor), 7. oszt.: 1. Bimba Gergő (Nagybereg), 2. Simon Alexandra (Rát), 3. Kovács Emese (Eszeny), 8. oszt.: 1. Károli Györgyi (Nagybereg), 2. Szabó Viktória (Beregújfalu), 3. Barát Nikolett (Beregújfalu), Bahus Szabina (Tiszaújlak) és Somi István (Nagybereg). 9. oszt.: 1. Török Enikő (Mezőgecse), 2. Horváth Gyula (Mezőgecse), 3. Bartha István (Dercen). A helyezettek oklevelet, kifestőt és tanszereket kaptak ajándékba.

-halász-