2006. október 13.

2006. október 13., 10:00 , 300. szám

1. Zsolt. 1-3.

A zsoltár versei a boldogsággal foglalkoznak. Az ember egyik óhajtott vágya az életben az igazi boldogság, mégis sokkal több boldogtalan emberrel lehet találkozni, mint igazán boldoggal. Ez azért van, mert nem jó helyen keressük az áhított célt.

Az Istennel rendezett kapcsolatban élő ember egyik tulajdonsága, hogy boldog. Tulajdonképpen egyfajta mennyei plusszal rendelkezik, amely a nehéz körülmények között is ad okot a boldogságra, azzal a biztos tudattal, hogy Istenhez tartozik minden helyzetben. "Boldog ember!" - téged meg lehet így szólítani? Vizsgáld meg magadat, szívedet az Ige fényében!

Az első zsoltárban Isten három helyzetben fejezi ki az igazi boldogság ismertetőjeleit. "Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint..." Az ember olyan sokfelé bolyong az életben, ilyenkor hallgat mindenféle tanácsra. Van belső tanácsosunk is, amelyre úgy gondolunk, hogy teljes mértékben jó; sokszor a test kívánsága tanácsol, és nem tudunk neki ellenállni. Boldog csak úgy lehetsz, ha Jézus tanácsát követed mindenben, mert Ő az igazi jó Tanácsos.

"Boldog ember az, aki nem áll a vétkesek útjára..." Sok mindent szeretnénk birtokolni az életben, de a Bibliában a boldog ember útja Jézus!

"Boldog ember az, aki nem ül a csúfolók székébe..." Olyan sokszor ülünk a pletyka, gúnyolódás, tréfálkozás székébe! Jézus fejére is tréfából tették fel a töviskoronát a gúnyolódó katonák. Ebben a székben, magatartásban senki sem lehet boldog, mert a lelkiismeret vádolni fogja az elmondottakért. Vizsgáld meg magad e három kijelentésben, Testvérem!

Halász-Balogh Zita