Uniós elvárás lett a kisebbségi jogok érvényesülése

Politikai hirdetés

2006. november 17., 09:00 , 305. szám

Az Európai Bizottság szeptemberben értékelte Románia európai uniós csatlakozásra való felkészültségét. Jelentésében a bizottság javasolja Románia 2007. januárban történő csatlakozását az Európai Unióhoz.

A dokumentum a megtett lépések tudomásulvételén túl számos problémát fogalmaz meg a politikai kritériumok teljesítése esetében. "A közlemény az Európai Unió történetében eddig páratlan szigorúsággal kívánja az ország fejlődését a csatlakozás után is nyomon követni" - jelentette ki Gál Kinga képviselőasszony, a Magyar Néppárti Delegáció témafelelőse. Hangsúlyozta: a Bizottság fontosnak tartotta megállapítani, hogy olyan politikai helyzetet kíván teremteni, amely a pozitív politikai folyamatokat visszafordíthatatlanná teszi, hangsúlyt helyez a törvények és intézmények létrehozásán túl azok hatékony alkalmazására. A kisebbségvédelem területén korlátozott előrelépés jelenthető, ezért a további lépések nyomon követéséhez konkrét intézményt, a bécsi Rasszizmus és Idegengyűlölet Elleni Európai Megfigyelő Központot nevezi meg a Bizottság, így továbbra is rendelkezésre állnak eszközök a kisebbségi érdekérvényesítésére.

Megnyugtató, hogy épp a Magyar Néppárti Delegáció által is támogatott pontokban kíván az Európai Bizottság további előrelépéseket (az igazságügyi reform, a korrupcióellenes küzdelem, az élelmiszerbiztonság és mezőgazdaság, illetve az EU-s alapok kezelése területén). Románia csatlakozásával kapcsolatban további munka vár az Európai Parlamentre és más európai intézményekre is, mivel a Bizottság az eddigiektől eltérően félév múltán, júniusban, majd szükség szerint féléves időközönként jelentést kíván készíteni a már csatlakozott ország helyzetéről. A dokumentum, részben új eszközök igénybevételével a nem megfelelő előrehaladás esetén fenntartja a szankcionálás lehetőségét is. "Történelmi pillanat ez a mai - remélem, hogy a jelentés és az abban foglaltak érdemben segítik Románia minden lakosának, és ezen belül különösen a magyar közösség helyzetének javulását" - jelentette ki Gál Kinga.

Az Európai Parlament magyar képviselői sokat tettek azért, hogy Románia uniós csatlakozásának elbírálásakor fontos szempont legyen a kisebbségi jogok érvényesülése is. Gál Kinga, a Fidesz EP képviselője szerint ez csak azóta tükröződik a Romániával foglalkozó országjelentésekben, amióta ezt - Magyarország 2004-es EU-csatlakozása óta - az Európai Parlament magyar képviselői szorgalmazzák. Az Európai Bizottság Romániával foglalkozó országértékelése úgy fogalmaz, hogy kevés előrelépés történt ezen a területen, ezért az ország felzárkózását figyelő ellenőrzések erre a területre is kitérnek majd.

Az Európai Bizottság példátlanul szigorú csatlakozási feltételeket szabott Románia számára - mondta Gál Kinga, a Fidesz kisebbségi és emberi jogi szakértője, aki szerint első alkalommal fordult elő, hogy kisebbségi kérdések megoldását nem nemzeti hatáskörbe utalták, hanem szerepeltették a végső országjelentésben is. Mivel a szigorú csatlakozási feltételek Bukarest által történő megvalósítását Brüsszel továbbra is félévente ellenőrizni fogja, nyitva marad a lehetőség a több, mint másfél milliós magyar kisebbség helyzetének nyomon követésére, európai szinten is.

A képviselőnő szerint az elért eredmény azért is rendkívül fontos, mert 2004-ig, a Romániával foglalkozó uniós jelentések nem fordítottak kellő figyelmet a nemzeti kisebbségek helyzetére. Mára viszont az emberi jogok - köztük a kisebbségi jogok érvényesülése - helyet kapott a dokumentumokban. Az euroképviselők munkáját az is segítette, hogy az erdélyi magyarság küldöttei rendszeresen kapcsolatot tartottak különböző brüsszeli fórumokkal, és tájékoztatást adtak helyzetükről. Gál Kinga véleménye szerint ennek is köszönhető a jelentés tartalma. Hozzátette: továbbra is megmarad az Európai Parlament ellenőrző szerepe is, mivel a csatlakozás után készülő féléves jelentéseket a képviselők is véleményezik, és ezekben a jelentésekben lesz mód megfogalmazni a kisebbségek helyzetével kapcsolatos esetleges aggályokat.