Jótékonysági est a betegekért

Kőszikla Alapítvány

2006. december 29., 09:00 , 311. szám

2006. december 17-én, Advent 3. vasárnapján Péterfalván jótékonysági estre került sor a Kőszikla Alapítvány betegeinek megsegítésére.

A zsúfolásig megtelt péterfalvi kultúrházban Seres János, Máramaros-Ugocsa megye esperese köszöntötte az est vendégeit és szervezőit. "Annak van értéke, amit Isten dicsőségére teszünk, s legyen a mai este is ilyen" - mondta az esperes, s imában kérte Isten áldását az alkalomra.

Az áhítat után dr. Oroszi Pál, a Keresztyén Orvosok Kárpátaljai Egyesületének elnöke megnyitó beszédében rendkívülinek és rendhagyónak nevezte az alkalmat, mert e nem mindennapi és megszokott jótékonysági estre az egyház hívta az érdeklődőket. Ez az est a betegekért szerveződött, azokért, akik az egészségesek segítségére szorulnak. Vannak, akik évekkel ezelőtt felvállalták a segítséget a határ túloldalán: szállást adtak, segítettek megkeresni a legmegfelelőbb orvost, ügyet intézni stb. A Kőszikla Alapítvány emberek százainak hordozta terhét, nem hírnévért és elismertségért, csak tették a dolgukat - értünk.

A folytatásban következtek a szolgálattevők: a Péterfalvi Református Líceum énekkara, Ungvárról Varga Katalin, Vince Viktória egy adventi verssel, Király Bettina és Oroszi Dávid hegedűjátéka Nagy József tanár kíséretével. A sort Seres Johanna karácsonyi verse, a Líceum kisegyüttese és Teremta Izabella folytatta.

Egy rövid történet elmondása után az esperes úr Győri Józsefet, a Kőszikla Alapítvány elnökét és feleségét, Kati nénit szólította a színpadra. Seres János megköszönte a szolgálatot az alapítvány vezetőinek, akik mindig fogadták betegeinket, folyamatosan rendezték ügyeiket. Ezután átadta a szót Győri Józsefnek, aki keserűen fogalmazta meg: a magyar költségvetésből most veszik ki azt az utolsó tételt, ami a határon túliak megsegítésére szolgálna, de "Hiszem, hogy Isten ki fogja pótolni... mindazt, amit emberek elvettek!" Mint mondta, ezt a szolgálatot nem ők keresték, Isten lépésről lépésre vezette előre őket. Egy ilyen szolgálat nem egyoldalú: ugyanannyit, sőt többet épülnek, mint amennyit adnak. Megtapasztalták, hogy nagy és gazdag emberek ígéretei elúsztak, míg ismeretlen adakozók akkor jöttek, amikor már semmi fedezet nem volt. Ebben a szolgálatban sok fizikai gyengeséggel kell szembesülni, de a lelki gyógyulás legalább olyan fontos, mint a testi. A Kőszikla Otthon anyagi lehetőségei végesek, de annyival többek más hasonló alapítványoknál, hogy lelkileg is tudnak segíteni a betegeken. Mindez azonban egyedül az isteni gondviselésnek köszönhető - fejezte be mondanivalóját Győri József, s áldott karácsonyt és boldog új évet kívánt az egybegyűlteknek.

Ezután Győri Katalin elmondta: ők nem különleges emberek, csak Isten hívásának engedelmeskedtek. Mindnyájan céllal vagyunk a földön, Isten hív, s kicsiben kezdi mindenki: itt is mindenki azzal a kicsivel szolgál, amit Isten adott neki. Adjuk tovább, amit Isten adott nekünk, hogy azzal segítsünk másokat.

Végül Nagy Béla, KRE Diakóniai Osztályának vezetője köszöntötte a Kárpátaljai Református Egyházkerület nevében a házaspárt.

A beregszászi Hajnalcsillag együttes és a forgolányi gyerekek éneklése után a líceum harmadikos diákjai Andersen A kis gyufaáruslány c. színdarabját adták elő. Végül Seres Márta verse után a KRISZ együttesének szolgálatával zárult az est, s nemzeti imádságunk eléneklése után mindenki elhelyezhette adományát a perselyekben. Istené legyen a dicsőség ezért az estért!

Sipos József lp., Tiszaújlak