Arvo Valton Ungváron

2007. szeptember 21., 10:00 , 349. szám

Arvo Valton észt író és költő volt a vendége és egyben "tárgya" annak a nemzetközi tudományos konferenciának, amelyet szeptember 17-én rendeztek Ungváron.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének szervezésében megrendezett finnugrisztikai fórum témája ugyanis az európai hírű alkotó munkássága volt. Mint azt Antonenkó Miklós, a tanszék főmunkatársa elmondta, az ungvári egyetemen, ahol nagy hagyományai vannak a hungarológiának, szlavisztikának és germanisztikának is, ez az első finnugor irodalmi konferencia, ami ukrajnai viszonylatban is úttörő vállalkozásnak számít, s a kelet- és nyugat-európai irodalom közötti hídépítés szándékával jött létre. A szervezők nem titkolt szándéka volt továbbá újjáéleszteni az egyetem egykor igen élénk és gyümölcsöző észt kapcsolatait - mutatott rá Petro Lizanec, a magyar filológiai tanszék vezetője, a konferencia levezető elnöke.

A tanácskozást magyar és finn zeneszerzők műveiből összeállított rövid koncert vezette be a Cantus kamarakórus és az eseményt befogadó ungvári művészeti iskola kamarazenekarának előadásában. Majd helyi egyetemisták szavalták magyarul Valton verseit Balla László fordításában, végül Ivan Petrovcij maga adott elő az általa ukrán nyelvre fordított költeményekből.

Arvo Valton előszavában a finnugor rokonság jelentőségéről szólva rámutatott: minden ember vágya közelségben tudni valakit, támaszkodni valakire, amikor problémái adódnak. "Bizonyára megfigyelték már, hogy amikor problémáik adódnak, némelyek, akiket barátaiknak tekintettek, magukra hagyják önöket, a rokonok pedig, még ha távoliak is, mégiscsak kezet nyújtanak, segítenek. Ugyanez vonatkozik a népekre is. A finnugorok, akik nemcsak a nyelv, de a genetikusok tanúsága szerint vér szerint is rokonok, mintegy támaszt jelentenek egymásnak. Sajnos a finnugorok lélekszáma a világon együttvéve is kétszer kisebb, mint például az ukránoké, de nekünk ennek ellenére - vagy éppen ezért - össze kell tartanunk" - mondta Arvo Valton.

Valtont méltatni, a finnugor irodalomról értekezni magyarországi, ukrajnai, észt és udmurt előadók gyűltek össze az ungvári egyetem hallgatóiból verbuvált közönség előtt. A bevezetést követően mintegy féltucatnyi előadás elemezte az író-költő-műfordító munkásságát, művei fogadtatását Ukrajnában, Magyarországon vagy éppen Oroszországban.

Végül Arvo Valton dedikálta a verseiből, novelláiból és aforizmáiból válogató ukrán nyelvű kötetet, mely Ivan Petrovcij és Antonenkó Miklós fordításában jelent meg a napokban Ungváron.

hk