A KRE első közgyűlése

2008. január 25., 09:00 , 367. szám

Történelmi esemény helyszíne volt január 19-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom terme: a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) mint önálló egyháztest itt tartotta meg első közgyűlését, melyen a református gyülekezetek legfelsőbb vezetői, lelkészei, gondnokai vettek részt. A zsinat 2007. november 29-én fogadta el azt a határozatot, mely szerint létre kell hozni és évenként össze kell hívni a KRE közgyűlését, mely az egyházkerület legfőbb tanácskozó és kormányzó szerve.

Az egyházkerületi közgyűlés intézkedik ezentúl: 1. az egyházmegyék területének változtatása ügyében az érdekelt egyházközségek és egyházmegyék meghallgatásával; 2. a lelkészek évenkénti felszenteléséről; 3. a püspök, a főgondnok és a Zsinat tagjainak beiktatásáról, hivatali esküjüket a megválasztott tisztségviselők a közgyűlés előtt teszik le; 4. javaslatokat terjeszt a Zsinat elé; 5. ha szükségesnek látja, felülbírálja a zsinati döntéseket, és a zsinati döntések ellen vétójoggal élhet 2/3 szavazati aránnyal, dönt minden egyéb olyan kérdésben, amit a törvények hatáskörébe utalnak.

A közgyűlést Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke áhítattal nyitotta meg. A püspöki jelentésben hangsúlyosan volt jelen az evangélium tiszta hirdetésének igénye és követelménye. A püspök kiemelte: az elmúlt választásokat követően emellett az egység formálása vált igen fontos feladattá, illetve a bizottságok munkájának megerősítése, működésük biztosítása. Ezen belül is kiemelt figyelmet fordítottak az egyházi tulajdonjogok kérdésének tisztázására, az egyházi tulajdonok nyilvántartásba vételére, a jogi alapok megteremtésére, közösségformáló alkalmak szervezésére. Zán Fábián Sándor hangsúlyozta, hogy a Kárpátaljai Református Egyháznak nem csupán az egyház, de az itteni magyarság megmaradásának ügyét is szolgálnia kell. Ennek jegyében fogalmazták meg - a történelmi egyházak vezetőivel közösen - azt a beadványt is, melyet a közelmúltban Kárpátalján tett látogatása alkalmából adtak át Sólyom Lászlónak, a Magyar Köztársaság elnökének.

A püspök beszámolójában hangsúlyozta: nem népszerű, hanem hiteles, igaz egyház megteremtése a cél.

A közgyűlésen beszámoltak az egyház keretén belül végzett gyűjtésekről, illetve a létrehozandó ún. életmentési perselyről. Felhívás hangzott el többek között arról, hogy ezekben a napokban a nagyberegi hat hónapos Béres Krisztián életmentő műtétjére gyűjtenek a KRE gyülekezeteiben.

F. Zs./karpatalja.myip.hu