A KMKSZ elnökségének döntése

2008. február 15., 09:00 , 370. szám

Levél az oktatási miniszternek

Február 11-én került sor a KMKSZ elnökségének soros ülésére, melyen döntés született arról, hogy a testület levélben fordul Ukrajna oktatási miniszteréhez. Ebben felhívják Vakarcsuk úr figyelmét arra, hogy a nemzetiségi iskolákban az ukrán középiskoláktól eltérő program szerint tanulják a diákok az ukrán nyelvet és irodalmat, a világirodalmat pedig nem külön tantárgyként, hanem a nemzetiség irodalmába integrálva. Ebből adódóan a nemzetiségi iskolák végzőseit negatív diszkrimináció éri, ha a független vizsgaközpontokban ugyanolyan tesztek alapján kell vizsgázniuk, mint az ukrán iskolát végzett érettségizőknek.

A KMKSZ elnöksége kéri, hogy a miniszter tegye lehetővé, hogy a nemzetiségi iskolák végzősei számára az ezen iskolákban alkalmazott tanterveknek megfelelően állítsák össze az ukrán nyelvi és irodalmi, illetve a világirodalmi vizsgateszteket, elkerülve ezáltal, hogy a nem ukrán anyanyelvű érettségizők hátrányba kerüljenek.