A MeH levelét megírta: "...a KMKSZ-irodákat nem kívánjuk bevonni..."

Unió Alapítvány - kapcsolattartási támogatás

2008. április 4., 10:00 , 377. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kilép az úgynevezett kapcsolattartási támogatás folyósítására létrehozott Unió Alapítványból - döntött hétfőn a szövetség elnöksége.

Az Unió Alapítványt a magyar állam felkérésére tavaly nyáron hozta létre a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) annak az anyaországi támogatásnak a célba juttatására, amelyet 2008-tól szándékozott folyósítani Magyarország a kárpátaljai magyarságnak az anyaországgal való kapcsolattartás megkönnyítésére, miután tavaly decembertől 35 eurós díj megfizetésével járó vízumkötelezettséget vezetett be Ukrajnával szemben.

Az alapítvány megalakulásakor a két magyar szervezet részletekbe menő megállapodást dolgozott ki annak működtetéséről - jelezték lapunknak a KMKSZ székházában, emlékeztetve, hogy a szövetség számos engedményt tett az eredményes együttműködés érdekében. "Dupka György, az UMDSZ alelnöke például kikötötte, hogy ő akar lenni az alapítvány elnöke, amibe mi beleegyeztünk, azzal, hogy a KMKSZ adja az alelnököt - mondta el lapunknak Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke. - Azután ragaszkodtak hozzá, hogy a főkönyvelői posztot is az ő jelöltjüknek kell betöltenie Turóczi István személyében, amit mi szintén elfogadtunk. Részünkről tehát megvolt a kompromisszumkészség."

"A Szülőföld Alap Iroda által javasolt szerződés melléklete azonban egyedüli lebonyolítóként az információs irodákat jelölte meg" - mondja Milován Sándor. - Jeleztük Budapest felé, hogy nincs kifogásunk az információs irodák bevonása ellen, amennyiben, a KMKSZ irodái is részt vehetnek a munkában. Felvetésünkre levél érkezett a magyar Miniszterelnöki Hivataltól, amely úgy fogalmazott, hogy "...bármiféle "paritásban" gondolkodni téves megközelítés, így tehát a pártirodaként funkcionáló KMKSZ-irodákat nem kívánjuk bevonni a kapcsolattartási támogatás lebonyolításába." Mi természetesen visszaírtunk, kifejtve, hogy az információs irodák, amelyeknek Dupka György, az UMDSZ alelnöke a vezetője, nem tekinthetők politikamentes, pártatlan intézményeknek, ezért adjanak lehetőséget a lebonyolítás önálló megszervezésére. Levelünkre válaszolva dr. Zilahi László, a Miniszterelnöki Hivatal nemzetpolitikai ügyek főosztályának vezetője meglehetősen kategorikusan fogalmazott: "A KMKSZ irodáinak újbóli becsempészésére tett javaslat ... továbbra sem elfogadható." Ekkor, bár nem egyeztünk bele abba, hogy az alapítvány a KMKSZ-irodák bevonása nélkül működjék, Dupka György, a Szövetséggel való egyeztetés nélkül mégis összehívta az alapítvány kuratóriumát, amely a KMKSZ képviselői nélkül határozatképtelen volt, s amelyen bejelentette, hogy aláírta a szerződést a Miniszterelnöki Hivatallal, és beindította a munkát. Történt ez annak ellenére, hogy a szerződést elvben a KMKSZ által jelölt alelnöknek is alá kellett volna írnia. Tekintettel az írott és szóbeli megegyezések sorozatos felrugására, a KMKSZ kénytelen volt az alapítványból történő kilépésről dönteni.

Arra a kérdésünkre, hogy a KMKSZ-t meghívták-e a kuratórium ülésére, Milován Sándor közölte, hogy telefonon értesültek az ülésről. Érdeklődésünkre, hogy milyen feltételek mellett újítaná fel részvételét az Unió Alapítvány munkájában a szövetség, az alelnök leszögezte: "Részünkről az alapítvány munkájában való részvétel egyetlen feltétele az írásbeli és szóbeli megállapodások maradéktalan betartása, a paritásos elv következetes érvényesítése."

hk