Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

2008. április 4., 10:00 , 377. szám

Több mint kéttucat napirendi pontot vitatott meg múlt pénteki ülésén a Beregszászi Járási Tanács. A nyolcadik ülésszak várhatóan még április első felében folytatódik.

A képviselőtestület mindenekelőtt elfogadta a tavalyi költségvetés zárszámadását, majd mindjárt módosította az idei büdzsé néhány sarokszámát is. A továbbiakban a közlekedés fejlesztésével és biztonságával kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak a képviselők annak kapcsán, hogy elfogadták a 2010-ig szóló járási közlekedésbiztonsági tervet. A legtöbb kritika, észrevétel a gyalogos-átkelőhelyek állapotát és felszereltségét érte, de gyakori panasz volt az is, hogy számos helyen eleve hiányoznak az útjelző táblák.

Meghallgatta a tanács az egészségügyi, rekreációs és szociális állandó bizottság beszámolóját. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a tbc-ről esett a legtöbb szó. Az ország egészéhez hasonlóan a Beregszászi járásban sem túl rózsás a helyzet ezen a téren. A beszámolót tartó Valerij Jarilovec hangsúlyozta: a már-már népbetegségnek számító kór elleni küzdelemben csak minden szervezet és intézmény összefogásával lehet számottevő eredményeket elérni.

Elkészült a járás fejlődésének 2015-ig szóló stratégiai terve, amely a mezőgazdaság és a turisztikai ágazat fejlesztésére helyezi a hangsúlyt a bányászattal szemben. A képviselők ezzel egyet is értettek, ugyanakkor azonban túlzottan elnagyoltnak és több tekintetben kiegészítendőnek találták a dokumentumot.

A kultúra és a művészetek fejlesztésének 2010-ig szóló programja kapcsán az ülésen elhangzott, a járás vezetői azon dolgoznak, hogy a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház finanszírozása járási hatáskörből a megyéhez kerüljön át. Miután a Beregszászi járás immár évek óta képtelen megoldani az intézmény megfelelő finanszírozását, ettől a tervezett lépéstől azt várják, hogy legalább a bérek kifizetését sikerül majd biztosítani. Többen ugyanakkor figyelmeztettek az ezzel együtt járó esetleges veszélyekre is, amelyek elsősorban a színházépület fenntartását érinthetik. Döntés az ügyben még nem született - hangsúlyozta Sin József, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökének ez ügyben illetékes helyettese.

Nem engedélyezte egyelőre a járási tanács a kovászói külszíni fejtés újbóli megnyitását, miután az elképzelés ellen tiltakoznak a beneiek. Az illetékes bizottság várhatóan újra megvizsgálja a kérdést.

Ismét napirendre került a nagymuzsalyi aranybánya problémája. A járási tanács ezzel kapcsolatban felszólítja a járási állami közigazgatási hivatalt, hogy dolgozzon ki intézkedéseket az immár huzamosabb ideje nem működő bánya és meddőhányóinak felszámolására, a terület mentesítésére.

Vita alakult ki az ülésen a járási közigazgatási hivatal illetékesei és a képviselők között a megszüntetett gáti állami mezőgazdasági vállalat földjeinek további hasznosításáról. Miután az ülésen nem lehetett érdemben eldönteni, hogy az ügyben véget ért-e már a bírósági per, a község számára viszont fontos volna a szóban forgó területek hasznosítása, várható, hogy a kérdés ismét napirendre kerül majd.

Bakancsos Lászlónak, a KMKSZ-frakció vezetőjének kezdeményezésére a járási tanács levélben fordult Igor Krily parlamenti képviselőhöz, amelyben kérik a honatya közbenjárását annak érdekében, hogy az ukrán határőrizeti szervek a jövőben ne üssenek pecsétet azok útlevelébe, akik kishatárforgalmi engedéllyel lépik át az ukrán-magyar határt.

Végül Csizmár Béla elnök tájékoztatta a testületet, hogy a KMKSZ-frakcióban a képviselői mandátumáról lemondott Váradi Natália helyét Gerzánics Ilona veszi át.

pszv