A KMKSZ választmányának nyilatkozata a kárpátaljai magyar oktatás helyzetével kapcsolatban

2008. november 21., 09:00 , 410. szám

Az ukrajnai oktatáspolitikában felerősödtek azok a törekvések, amelyek hátrányosan érintik a kisebbségeket, többek között a kárpátaljai magyarságot. Az oktatási minisztérium rendelkezései alapján több olyan intézkedést hoztak, amelyekkel a magyar iskolásokat egyenlőtlen versenyhelyzetbe kényszerítették, ami máris lecsökkentette a felsőoktatásban részt vevő magyar diákok amúgy is aránytalanul alacsony számát, egyben elindította a magyar iskolahálózat leépülését, amelyet a magyar iskolák első osztályába beíratott tanulók számának csökkenése, illetve a párhuzamos ukrán tannyelvű osztályok megjelenése is mutat.

Az ukrajnai oktatáspolitika a nemzetiségi nyelven történő oktatást ideiglenesnek, az abban részt vevők számára hátrányosnak tekinti. Ezért alapkoncepcióként az oktatás fokozatos ukrán nyelvre történő átállítása által kívánja "megoldani" a nemzetiségi oktatás problémáját.

Mindezt az is bizonyítja, hogy bár Ukrajna Alkotmánya garantálja az anyanyelven történő oktatást, az anyanyelven történő emelt szintű érettségizés lehetőségét jövőre már nem kívánják biztosítani, amivel durván megsértik az esélyegyenlőség elvét.

A kisebbségek nyelvének háttérbe szorítását mutatja az az abszurd helyzet, hogy az idegen nyelv szakokkal ellentétben a magyar szakra felvételizőknek már nem kell magyar nyelv és irodalomból vizsgát tenniük.

Az oktatási szervek álságos módon az ukrán nyelv elégtelen tudására hivatkozva úgy kívánják a magyar gyermekeket megtanítani az állam nyelvére, hogy elveszik tőlük az anyanyelven történő tanulás értelmét, s ezáltal nyelvük feladására késztetik őket. Mindez nem más, mint a kisebbségek célirányos beolvasztási programja.

Bár Ukrajna több olyan nemzetközi megállapodásnak is részese, amely szavatolja a nemzeti kisebbségek oktatási és nyelvi jogait, illetve kifejezetten tiltja az asszimiláció mesterséges előidézését, mindez nem befolyásolja azon állami törekvéseket, amelyek az ukrán társadalomba történő integrálódást az ukrán etnikumba történő beolvasztás által kívánják megvalósítani, s aminek az anyanyelvű oktatás önként való feladásának "lágy eszközökkel" történő kikényszerítése egyik lényegi eleme.

Ezek az intézkedések összeegyeztethetetlenek az esélyegyenlőség és a diszkriminációmentesség Európában általánosan elfogadott elveivel, s nem utolsósorban Ukrajna euro-atlanti integrációs törekvéseivel.

A KMKSZ választmánya ezért követeli a nemzetiségi oktatást sújtó rendelkezések haladéktalan eltörlését, az anyanyelven történő emelt szintű érettségizés lehetőségének teljes körű biztosítását, a magyar oktatásban részt vevők valódi esélyegyenlőségének megteremtését, az autonóm magyar tankerület létrehozását.

2008. november 15.