Magyarok Gyertyánligeten

Szórvány a Sopurka mentén

2008. november 21., 09:00 , 410. szám

Autóbuszunk - elhagyva Nagybocskó szélső házait - nekiveselkedik a Sopurka-folyó mentén kanyargó országútnak, és a Szvidovec roppant hegytömbjéhez tartozó, mind magasabbra emelkedő, fenséges hegyek között robog a havasok aljában fekvő, mintegy három és fél ezer lelket számláló nagy falu, Gyertyánliget felé, az ember szeme pedig élvezettel issza magába a sárga, a barna, a piros és a zöld különböző árnyalataiban pompázó, erdős magaslatok csodaszép látványát. De milyen helyzetben is van jelenleg a bércek által gyönyörű keretbe foglalt településen élő és a lakosság húsz százalékát kitevő gyertyánligeti magyarság?...

- Október 20. körül már "bekopogtatnak" hozzánk az első fagyok, megesik, hogy már november 1-jén leesik az első hó, a hegycsúcsok pedig májusig, júniusig is havasak maradnak - mutatja be a magaslati fekvésű községet a helybeli Mácsek Rudolf. - Telente a rókák is bejárnak - baromfit lopni - a faluba, míg az őzek felkeresik a kerteket, ahová szénát teszünk ki nekik, hogy egyenek valamit. Az erdőkben pedig farkasok, szarvasok is élnek, ám ezek még télen sem hagyják el a sűrűséget... A kertjeink kicsik, 3-5 árasak, de azért terem bennük egy kis zöldség, illetve paszuly, sőt még a szőlő is beérik, bár savanykás, nem olyan édes, mint a hegylábi járásokban termesztett szőlő. Munkalehetőség? A 80-as, 90-es években még 1100 embernek adott munkát az itt működő Kárpátaljai Armatúragyár (a magyarok nagy többsége is itt kereste meg a kenyerét), ám ma már csak 50-55 dolgozót alkalmaznak. Sokan vállalnak munkát külföldön, elsősorban Csehországban és Oroszországban, kisebb részt pedig Magyarországon. Emellett többen is szerencsét próbálnak Kijevben, míg 20-30 helybeli lakos Nagybocskón, 50-60 ember a falu körüli erdőket birtokoló négy erdészetben, több munkás pedig egy helybeli, félig magyar származású vállalkozó fűrésztelepén helyezkedett el...

- Visszatérve a magyarsághoz... Korábban egyáltalán nem tudtuk fogni a magyar nyelvű tévéadásokat, ám úgy öt évvel ezelőtt létrejött a kábeltévé-hálózat, s az azt működtető ukrán vállalkozó készségesen beleegyezett, hogy antennájával fogja és a hálózat révén hozzánk is eljuttatja a Duna Tv adásait, nem úgy, mint a nagybocskói kábeltévé üzemeltetője, aki különböző kifogásokat hozva fel, mindmáig nem fogja, és nem közvetíti a nevezett adó műsorait. Újabban pedig parabolaantennákat kezdenek vásárolni a jobb módú emberek, amelyekkel - természetesen - minden magyar nyelvű adót be lehet fogni - magyarázza Eiben Éva, a jelenleg 127 tagot számláló KMKSZ-alapszervezet elnöke. - Ami pedig a magyar nyelvű írott sajtót illeti, a legtöbben - hetvenen - a Kárpátalját olvassuk, melynek példányait a nálunk is szolgáló Butsy Lajos római katolikus tisztelendő hozza el nekünk Aknaszlatináról az Új Hajtás, illetve az Új Ember című egyházi lapokkal együtt, s ha jól tudom, egy-két előfizető járatja a Kárpáti Igaz Szót. Ezenkívül egy kicsiny, 300-400 kötetes magyar nyelvű könyvtár is működik a plébánián, úgy három hete pedig egy magyar gyermek-néptánccsoport vendégszerepelt a faluban, amelynek nagyon örültünk, ám a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház még nem lépett fel nálunk, pedig, szerintem, lenne közönsége, s a helybeli művelődési ház vezetője is rendelkezésünkre bocsátaná az épület színháztermét... (Megkérdeztük Balázsi Józsefet, a színház igazgatóját, aki lapunk kérdésére elmondta, hogy amennyiben a körülmények megfelelnek egy színdarab előadására, szívesen veszik a felkérést - a szerk.)

- Tizenöt évvel ezelőtt beindult a magyar nyelv fakultatív oktatása, a tanulók jelenleg egy tíz, valamint egy tizenöt fős csoportban szívják magukba nyelvünk ismeretét, az órákon pedig a magyar nyelv mellett a magyar kultúrával, illetve nemzetünk történelmével is igyekszem megismertetni a gyermekeket - magyarázza a nagyszőlősi járási Salánkról elszármazott Kurilják Katalin alsó osztályos tanítónő. - Három, korábban a fakultatív magyar nyelvórákat látogató volt gyertyánligeti iskolás ma már a Técsői Magyar Tannyelvű Református Egyházi Líceumban folytatja a tanulmányait, a mostani nyolcadikosok közül is két-három tanuló a nevezett intézményben akar továbbtanulni, egy gyertyánligeti diáklány pedig negyedéves hallgató a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

- Emellett az utóbbi nyolc esztendő alatt háromszor is indult magyar nyelvű első osztály, legutóbb három évvel ezelőtt, melynek a tanulói ma már negyedikesek, s a többi tantárgy mellett heti három-három órában tanítom nekik a magyar nyelvet, illetve a magyar irodalmat - folytatja. - Ám a kicsiny gyermeklétszám miatt nincs esély a magyar tannyelvű általános iskola beindítására. Megjegyezném: a nyolcadik osztályban - ide jár az a 12 diák, akikkel beindítottuk az első magyar tannyelvű 1. osztályt - a Nagydobronyból idekerült, nyugdíjaskorú, ám még aktív pedagógusként dolgozó Kiss Tamás heti három órában oktatja a magyar nyelvet, kettőben pedig az irodalmat.

Ami a gyermekek anyanyelvi ismereteit fejlesztő nyári táborokat illeti, a Kinyílik a világ anyanyelvi tábor keretében minden nyáron három-négy gyertyánligeti iskolás juthat el Budapestre, valamint a Balatonra. Viskre pedig bérelt mikrobusszal juttatjuk el a gyermekeket. Emellett két éve már a Magyar Kultúra Lovagjai Társaság is nyári tábort szervez Aranyosapátiban a rahói járási magyar iskolások számára, az Irka-táborok munkájában pedig kezdettől fogva részt vesznek a gyertyánligeti gyerekek.

Végezetül pedig szóljunk az 1997-ben létrejött helyi Caritas-szervezet munkájáról.

- Mindent beszerzünk az egyházi óvoda számára, a nyugdíjasok között szétosztjuk a szürtei központtal működő Dorcas Alapítványtól érkező pénzsegélyeket, melyeket azután élelmiszer- és gyógyszervásárlásra, illetve a villanyszámlák kifizetésére fordítanak a megakajándékozottak, s több, hátrányos helyzetű családot is élelmiszersegélyben részesítünk- tájékoztat Mácsek Szidónia, a szervezet vezetője. - Jelenleg 19 nyugdíjast és 12 szegény családot támogatunk, emellett pedig karácsonykor, húsvétkor, valamint a Mikulás-nap alkalmából ajándékcsomagokat osztunk szét az egyházi óvodában, illetve a magyar tannyelvű elemi osztályba járó, valamint a fakultatív magyarórákat látogató gyermekek között...

Mindez pedig azt mutatja, hogy Gyertyánligeten is vannak tevékeny magyarok, akik szívükön viselik e hegyek közé zárt szórvány továbbélését.

Lajos Mihály