Zagyva történelemteszt haladóknak

2009. június 12., 10:00 , 439. szám

Korábban foglalkoztunk már azzal e lap hasábjain, hogy az emelt szintű érettségi történelemvizsga tesztkérdéseinek magyar fordítása sok kívánnivalót hagyott maga után, de csupán utaltunk arra, hogy szakmai szempontból sem volt minden rendben a megválaszolandó kérdésekkel. Azóta az Ukrán Oktatásminőség-értékelési Központ honlapján (www.testportal.gov.ua) megjelentek a tesztkérdésekre adandó "hivatalos", azaz "helyes" válaszok, az ukrán sajtóban pedig egyre-másra látnak napvilágot az elemző írások, amelyek rámutatnak a hiányosságokra.

Egyes kérdések megfogalmazása azokat a közhelyszerű megállapításokat erősíti, miszerint a történelem nem pontos, azaz egzakt tudomány. Mindjárt az első kérdés így hangzik: "Az ősember a mai Ukrajna területén megjelent feltételezések szerint..." Dehát ki tudná megmondani, hogy valójában két- vagy egymillió évvel ezelőtt, esetleg még később jelent-e meg az ember ezen a vidéken?! A tudósok mindenesetre nem adnak egyértelmű választ erre a kérdésre, erről könnyen meggyőződhetünk a szakkönyvek alapján. A kérdést azonban feltették, tehát a diáknak válaszolnia kell rá, méghozzá elviekben annak az alapján, amit a történelemkönyvéből tanult. Csakhogy itt kezdődnek a gondok. A tesztkérdések összeállítói ugyanis a sok létező közül egyetlen könyv válaszát veszik alapul az első kérdést illetőleg, méghozzá V. Vlaszov Ukrajna története. Tankönyv a 7. osztály számára (Kijev, Geneza Kiadó, 2005) című művéét. A "helyes" válasz ebben a könyvben: "közel 1 millió évvel ezelőtt". Csakhogy a tesztírók a második kérdés esetében már egy másik, egyébként ugyancsak "hivatalos" tankönyvre hivatkoznak: R. Ljah, H. Temirova Ukrajna története. Tankönyv a 7. osztály számára című szerzeményére (Kijev, Geneza Kiadó, 2003). Azaz elvben ennek a tankönyvnek is hinni kell. De mit olvashatunk Ljah és Temirova közös szerzeményének 7. oldalán? "A mai Ukrajna területén az emberek közel 150 ezer évvel ezelőtt jelentek meg." Lám, aki ezt a tankönyvet választotta, annak nem volt szerencséje, mert a teszt első kérdésére megadott válaszlehetőségek között ez a variáns egyáltalán nem szerepelt. A kevésbé szerencsések közé tartoznak azok a magyar iskolások is, akik Ljah és Temirova tankönyvének 2001-es magyar fordításából tanulnak, ahol a 8. oldalon ugyancsak az szerepel, hogy "Az ősember körülbelül 150 ezer évvel ezelőtt jelent meg Ukrajna területén". Természetesen az a tanár, aki igyekszik alaposan felkészíteni diákját, sosem hagyatkozik csupán egy tankönyvre, hanem arra törekszik, hogy minél több forrást feldolgozzon. Csakhogy a különböző tankönyvek rendre különböző időpontokat neveznek meg az adott kérdéssel kapcsolatban, holott valamennyi az Oktatási Minisztérium jóváhagyásával jelent meg... Sajnos a fenti eset távolról sem egyedülálló az idei történelemtesztben.

Igaza van annak is, aki azt állítja, hogy a tesztkérdéseknek egyértelműeknek kell lenniük. Lássunk most egy példát ennek az ellenkezőjére! 18. kérdés: "Milyen építészeti stílusban van felépítve a Szent Uszpénia Kijevi Pecserszki lavra Uszpénia székesegyháza?" A tesztben mellékelve látható a székesegyház fotója, s ebből máris félreértés adódhat. A fotó ugyanis nyilvánvalóan jelenkori. Ugyanakkor minden ukrán kézikönyvben és tankönyvekben az olvasható, hogy " az Istenanya elszenderülése és mennybevétele székesegyház építési munkálatai 1077-ben értek véget, külalakjában egy új templomtípus formálódott ki, amely a kereszt-kupolás kultikus épületekhez tartozik". Néhány esetben az "óorosz" vagy "bizánci stílus" elnevezéssekkel is találkozhatunk az irodalomban az épület kapcsán. Csakhogy jelen esetben nem építészeti stílusokról, hanem iskolai tesztekről van szó! "A helyes válasz: barokk. Mint ismert, az 1718. évi pusztító tűzvész után a székesegyházat átépítették és az ukrán barokk vonásait nyerte el" - olvasható a Központ honlapján. De hát a kérdés nem az volt, hogy milyen stílusban építették át! Talán helyesebb lett volna így megfogalmazni a kérdést: "Milyen stílus jegyeit viseli a fotón látható székesegyház?" A kérdésre egyébként tapasztalataink szerint általában azok a diákok válaszoltak helyesen, akik a tantervektől függetlenül jól elsajátították az építészeti stílusjegyeket, s nem hagyták félrevezetni magukat a kérdés által.

Kétségeket ébreszt a 68. kérdés is. A feladat: időrendbe kell állítani a kézművesség ("mesterségek"), a manufaktúra ("kézműipar"), az ipari forradalom és az üzem ("gyár") megjelenését. Az első két fogalommal egyszerű a dolgunk: előbb a kézművesség jelent meg, azután a manufaktúra. A továbbiakban azonban nem ilyen egyértelmű a helyzet; különösen, ha az "ajánlott" tankönyvre hagyatkozik az ember. Ítélje meg az olvasó: Az ukrán szöveg szerint "A kézi munkaerőt felhasználó manufaktúrákat az üzem (gyár) váltja fel, amelyben a termelés a gépek (kezdetben a gőzgépek) alkalmazására épül. A gépi termelésre való áttérést nevezik ipari forradalomnak" (F. Turcsenko, V. Moroko Ukrajna története. A XVII. század második fele-a XX. század eleje. Tankönyv a 9. osztály számára. Kijev, Geneza Kiadó, 2006, 52. oldal). Nos, ennek alapján próbálja meg eldönteni a kedves olvasó, hogy mi is volt előbb: a gyár vagy az a fránya ipari forradalom!

Ennyi talán elegendő is ahhoz, hogy mindenkit meggyőzzünk arról, volna még mit tökéletesíteni a teszteken. Ha ehhez még hozzáadjuk, hogy az illetékes hivatalnokok és "szakértők" gyakorlatilag csődöt mondtak az ukrán szöveg magyar nyelvre történő átültetésével (lásd lapunk május 15-i számában megjelent írásunkat), mindjárt sejtheti a kedves olvasó, hogy a kárpátaljai magyar iskolák végzősei milyen eséllyel indulhattak az idei érettségi vizsgák jelentette megmérettetésen. (hk/zerkalo-nedeli.com)