Katolikus ifjúsági nap a Felső-Tisza-vidéken

Az örök élet igéi nálad vannak! (Jn 6,68.)

2009. december 18., 09:00 , 466. szám

2009. december 5-én közel 110 fiatal indult el Huszttól Kőrösmezőig Bustyaházára, hogy részt vegyen azon az ifjúsági napon, amelyet hagyományteremtő szándékkal hívtak életre a vidéken működő lelkipásztorok. Talán azért is találó az időpontválasztás, mert ilyenkor advent idején a fiatalok sok mindenre figyelnek oda a karácsonyi készülődés forgatagában, pedig Jézus szavaiból tudjuk, hogy "csak egy a fontos", és nekünk keresztényeknek ezt kell választanunk: a belső lelki készülődést.

Az ifjúsági nap vezetője, fr. Marek Bernardin ferences atya – aki jelenleg Déván teljesít szolgálatot, 14 évvel ezelőtt pedig ennek a vidéknek volt lelki atyja –, a találkozó mottójául Péter apostol Jézusnak mondott szavait választotta: "Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak!" (Jn 6,68.).

Bernardin testvér előadásában felhívta figyelmünket arra, hogy mi foglalkoztat bennünket, milyen gondjaink vannak, és ezekben a gondokban kiktől vagy Kitől várunk megoldást vagy segítséget. A sok külső, családi, egészségügyi gond mellett nagyon sokszor hitbeli gondjaink is vannak. Fel tudjuk-e ilyenkor ismerni a Bibliából az Isten segítő jóságát, azt, hogy Ő van, és csak egyedül Ő van?

A kiscsoportos beszélgetés után a résztvevőkben megerősödhetett annak igazsága, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt mondott magáról, hogy Ő a világ világossága, és aki utána megy, nem jár többé sötétségben.

Az Úrangyala elimádkozása után a közösségi házban vettünk részt közös ebéden, amelyet a találkozások, ismerkedések, beszélgetések órája követett.

A délutáni órákban az Oltáriszentség előtt imádkoztunk, a köztünk lévő Jézus Krisztushoz. Elmélyülésünket Bernardin testvér gitárral kísért énekei tették meghittebbé.

Az ifjúsági napnak a csúcsa az atyák által bemutatott szentmise volt, ahol az Ige és a Szentáldozás által mindannyian személyesen is találkozhattunk Jézussal.

Köszönjük a Mindenható Istennek a szép időt, amellyel megajándékozott minket, Bernardin testvérnek a karácsony lényegére felkészítő gondolatait, az atyáknak a gyónási lehetőséget, a técsői ifjúsági énekkarnak a zenei szolgálatát, és minden támogatónknak az imádságos és anyagi támogatását.

Egy év múlva újból vár bennünket Bustyaháza!

A találkozó egy résztvevője