Kétezren tüntettek a menekülttábor ellen

A derceniek és a fornosiak nem kérnek a migránsokból!

2010. március 19., 09:00 , 479. szám

Ukrajna Minisztertanácsának 2010. január 6-i rendelete alapján a hadügyminisztériumnak át kell adnia a belügyminisztérium tulajdonába a munkácsi járási Dercen és Fornos községek közötti erdőben megbúvó 77. számú katonai városka épen maradt létesítményeit. A helyszínen ezt az átadást akadályozták meg a két magyar község lakói az elmúlt csütörtökön.

A dolog előzménye, hogy az egykori rakétabázis elhagyatott épületeiben már 2002-ben, 2004-ben és 2009-ben is a belügyi szervek hatáskörébe tartozó menekülttábort akartak létrehozni az illegális migránsok számára, de mindeddig sikerült megakadályozni ezeket a terveket a két magyar község lakóinak. Legutóbb 2009 novemberében a hadügy- és a belügyminisztérium képviselői, valamint az "ÍIJ Ďđîéĺęň Đĺęîíńňđóęöł˙ Âîëčíüńüęčé ôłëłŕë" tervezőcég munkatársai mérték fel, hogy miként lehetne a területen lévő egyetlen használható lakóépületet, az egykori tiszti lakásoknak helyet adó emeletes téglaházat elfogott illegális menekültek befogadására alkalmassá tenni. Az eset hírére rendkívüli falugyűléseket hívtak össze a két községben, ahol pillanatok alatt közel 3000-en írták alá a menekülttábor létesítése ellen tiltakozó íveket. Akkor a Munkácsi járás és a megye vezetői is biztosították a helyieket, hogy nem lesz a két falu közötti erdőben menekülttábor. De január 6-án mégiscsak kormányhatározat született az épület belügyminisztériumi tulajdonba adásáról. Az érintett falvak lakói március 10-én tudták meg, hogy másnapra tűzték ki az átadást. A felháborodott lakosság számára egyértelmű volt: ezt úgy tudják megakadályozni, ha tüntetést szerveznek az objektum körül.

A tüntetés egyik szervezője Fodor István, a KMKSZ Derceni Alapszervezetének elnöke, a Munkácsi Járási Tanács képviselője tudósítónknak elmondta: "Tegnap délután tudtuk meg, hogy ma adják át ezt az objektumot a honvédelmi minisztérium emberei a belügy képviselőinek, akik menekülttábort akarnak itt kialakítani. Várjuk az átadásra érkező illetékeseket."

A tüntető lakosok soraiban ott volt Himinec György, Fornos polgármestere is: "Nemcsak a két község lakossága, hanem az egész környék és az egész járás is ellenzi a menekülttábor létesítését. Fornostól mindössze 500 méterre van ez az épület! Mi mindent meg fogunk azért tenni, hogy megakadályozzuk ezt a tervet."

A tömeg közben egyre csak nőtt a sűrű hóesésben, Fornos és Dercen irányából is gyalog, tömött sorokban, buszokon, személyautókon jöttek az emberek. Összesen mintegy kétezer ember gyűlt össze! A tüntetők között ott voltak többek között a Munkácsi Járási Állami Közigazgatási Hivatal, a járási tanács vezetői és képviselői, valamint megyei képviselők. Végül megérkeztek a két minisztériumhoz tartozó szervek munkatársai is, akik határozottságuk ellenére sem tudták magukat átverekedni a hatalmasra duzzadt tömegen. A belügy képviselői nem árulták el a nevüket és nem is nyilatkoztak. A katonatisztek közül Jurij Pilipjak, az Ukrán Hadügyminisztérium Munkácsi Lakásüzemeltetési Részlegének vezetője tudósítónknak elmondta: "A Miniszteri Kabinet határozata alapján nekünk át kell adnunk ezt az objektumot a megyei rendőrségnek. Hogy ők mit kezdenek ezzel az épülettel, azt én nem tudom, és nem is vagyok arra felhatalmazva, hogy erről nyilatkozzak. Mi az átadók vagyunk, kérdéseikkel a megyei milíciához forduljanak. Ez a terület 17 hektár, katonák őrzik és egy család is itt lakik még."

Mihajlo Ivan, a Munkácsi Járási Tanács elnöke elmondta a tömegnek, hogy a járási tanács egyhangúlag határozott arról, hogy nem engedélyezik menekülttábor létesítését a Munkácsi járás területén. Hozzáfűzte továbbá, hogy a kérdéses rendelet kiadása óta Ukrajnának új kormánya van, amely remélhetőleg visszavonja majd ezt a rossz döntést. Mindezt a helyiek mellett a járás vezetői is kérni fogják Ukrajna elnökétől, új miniszterelnökétől és az illetékes miniszterektől. Mert négy országgal határos megyénkben célszerűtlen és mind egészségügyi, mind biztonsági szempontból veszélyes az ilyen intézmény működtetése.

Fodor István elmondta továbbá, hogy a katonák lassan a létesítményt körülvevő erdőt is kitermelik. "Már az SZBU is nyomoz abban az ügyben, hogy milyen engedélyek alapján vágják itt ki a tölgyfaerdőt. Állítólag azon a részen folyik a kitermelés, amelyik a honvédelmi minisztériumhoz tartozott, tehát az állami erdőfelügyelőség sem tudja ellenőrzése alá vonni. De két-három katonai teherautónyi rönkfát szinte mindennap elszállítanak innen, ma reggel is ment már egy teherautó."

A tüntetők közül Gergely Szabolcs fornosi református lelkipásztor elmondta: "Éppen evangelizáció volt a fornosi gyülekezetben, ott értesültünk arról, hogy tüntetés lesz itt, ennél az objektumnál. Úgy tudom, hogy a fornosiak és a derceniek mellett Alsókerepecről és Gátról is jöttek tiltakozók. Volt itt már több tiltakozás, aláírásgyűjtés, de ez, úgy látszik, nem igazán hatja meg a vezetőket."

Iván Sándor derceni lakos: "Arról beszélnek, hogy menekülttábort a határtól 100 kilométernél közelebb nem lehet létesíteni, innen viszont légvonalban 20 kilométerre van a határ. Nem tudjuk, ki és miért mér rosszul?"

Máté Béla derceni lakos: "Ukrajna közepén vagy a Donyec-medencében nincs elég elhagyatott katonai létesítmény? Ott célszerű létrehozni ilyen menekülttábort, messze a nyugati határoktól. Ráadásul ez a terület, ez az egykori rakétabázis szennyezett, káros lenne a menekültek egészségére is."

Az objektumot végül meg sem tudták közelíteni az átadásra érkezők, akik azt kérték Máté Gyula derceni polgármestertől, hogy a polgármesteri hivatalban állítsanak ki számukra egy igazolást arról, hogy a lakosság megakadályozta a hivatalosan 77. sz. katonai városkának nevezett létesítmény átadását. Az öt tv-stáb és számtalan újságíró láttán aztán meggondolták magukat és gyorsan távoztak Dercenből.

Badó Zsolt