Trianon árnyékában

2010. június 11., 10:00 , 491. szám
Horkay Sámuel tartott előadást

Ezzel a címmel rendezett megemlékezést Beregszászban múlt pénteken a trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmából a Sion Rádió, a Cserkészliliom a Keresztyén Ifjúságért Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszervezete.

A rendezvény a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház zsúfolásig megtelt nagytermében a római katolikus és a református templomok harangjainak zúgására vette kezdetét. A harangok pontban délután 16.30-kor szólaltak meg, tehát abban az időpontban, amikor a hagyomány szerint kilenc évtizeddel korábban a versailles-i kastély parkjában álló Nagy-Trianon palotában aláírták az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések részeként a vesztes Magyarország és a győztes antanthatalmak közötti megállapodást. Mint a megjelenteket köszöntve Riskó Márta, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnökségi tagja jelezte, ezekben a percekben "az egész Kárpát-hazában megszólaltak a harangok, hogy összegyűjtsenek bennünket, szétszórt, szétszabdalt hazájú magyarokat, hogy ugyanabban az időben mindenki, aki együvé tartozónak érzi magát, emlékezzen és emlékeztessen arra, ami történt". "Egy olyan napon gyűltünk össze mi, beregszászi és Beregszász környéki magyarok, amely kilencven éven keresztül fájdalmat, gyászt juttatott eszünkbe, és nem tudunk nem gondolni erre a kilencvenedik évfordulón sem. De ez a nap teljesen más, mint az eddigiek voltak. Mától ez a nap nem csak a gyász napja, mert a magyar Országgyűlés határozata nyomán 2010. június 4-e a magyar nemzet összetartozásának napja is" – mutatott rá végezetül.

A Himnusz eléneklése után Maksai Attila beregszászi református lelkész hirdette az igét Mózes 5. könyvének 28. részéből vett idézet alapján. Imájában a lelkipásztor egyebek mellett hálát adott az Istennek, amiért kilencven esztendő elteltével azért lehetünk együtt, hogy ne csak szomorúan emlékezzünk, hanem örvendezzünk is, mert újra lehetőséget adott, "hogy ez a nemzet, amely szétszóratott, amely oly sokszor elcsüggedt, ismét egy lehessen".

A továbbiakban Kacsur András, a beregszászi színház művésze elszavalta Reményik Sándor Nem nyugszunk bele! című költeményét, majd a KRISZ együttes adta elő Kányádi Sándor és Tárczy Andor egy-egy megzenésített versét.

A kilencven évvel ezelőtti országcsonkító, trianoni diktátumként is emlegetett szerződés előzményeiről, okairól és következményeiről Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke tartott előadást. Mint a szónok rámutatott, máig igen nehéz Trianonról beszélni, mert nagy a tájékozatlanság, ugyanakkor óriási a félretájékoztatás. Azért is nehéz szólni erről a témáról, hangoztatta, hiszen minket, kárpátaljai magyarokat közvetlenül is érint, s mert gyötrő önvizsgálat kell hozzá, mivel hajlamosak vagyunk a trianoni tragédiáért kizárólag a szomszéd államokat hibáztatni. Ugyanakkor, mutatott rá az elnök, nem lehet hallgatni Trianon következményeiről: a szerződés értelmében Magyarország több mint 270 ezer négyzetkilométeres területéből alig valamivel több mint 93 ezer maradt meg, a lakosságnak több mint a fele, a magyar lakosságnak több mint az egyharmada idegen uralom alá került. Trianon máig ható következményei közé sorolta a szónok a sikertelen 2004. december 5-i magyarországi népszavazást az állampolgárság megadásáról a határon túl rekedt magyaroknak, de a 2006-os ukrajnai választásokat is, amikor a kárpátaljai magyarság egy jelentős része ukrán pártokra adta le szavazatát.

Az előadást követően a KRISZ együttes Finta Éva és Túrmezei Erzsébet egy-egy megzenésített költeményét adta elő, majd a Nyíregyházáról érkezett Kovács Zoltán, a Magyarok Szövetségének tagja olvasta fel édesapjának, a Székely Hadosztály katonájának a trianoni szerződés aláírása napján kelt megindító naplóbejegyzését.

A felemelő megemlékezés befejezéseként a Ficseri Gyermekstúdió Vidnyánszky Éva vezette fiataljai adták elő ez alkalomra összeállított irodalmi műsorukat Hiszek egy hazában címmel. Az egyszerre megindító és reményt keltő előadásért, a fellépők és a megemlékezés előkészítésében segítséget nyújtók munkájáért a rendezvény fő szervezője, Birta Zoltán, a Sion Rádió főszerkesztője mondott köszönetet.

Aznap este a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata gyertyás felvonulást szervezett az évforduló alkalmából. A résztvevők előbb megkoszorúzták Szent István mellszobrát a római katolikus templom előtt, majd nemzetiszín és fekete gyászzászlóikkal a Magyar Köztársaság beregszászi konzulátusa elé vonultak.

szcs