Mikor érvénytelen a végrendelet?

2010. augusztus 6., 10:00 , 499. szám

"Nagyapám halála előtt egy füzetlapra írta le a végakaratát. Tekinthető-e ez szabályos végrendeletnek? Egyáltalán - mikor érvénytelen egy végrendelet, s miként nyilvánítható azzá?"

- Amennyiben a végrendeletet olyan személy állította össze, aki erre nem jogosult, vagy ha az összeállító nem tartotta be az okmány formájára és hitelességének alátámasztására vonatkozó követelményeket, a dokumentum nem érvényes. Éppen ezért látatlanban az sem állapítható meg, hogy az olvasó kérdésében szereplő füzetlap érvényes végrendeletnek tekinthető-e vagy sem.

A bíróság továbbá akkor is érvénytelennek mondja ki a végrendeletet az ügyben érdekelt fél keresete nyomán, amennyiben megállapítást nyer, hogy a végrendelkező nem szabadon nyilvánította ki akaratát és az nem felelt meg a közismert szándékainak. Azt is jó tudni, hogy a végrendelet egy részének érvénytelensége még nem jelenti azt, hogy automatikusan a többi része is érvényét veszíti. Amennyiben érvénytelenítik a végrendeletet, az az örökös, aki e végrendelet szerint nem részesült az örökségből, jogot nyerhet az örökségre a törvény által meghatározott általános örökösödési elvek szerint.

A végrendelet érvénytelenségének kimondását az érdekelt személyek kezdeményezhetik a bírósághoz benyújtott keresetükben. Ilyen kereset csak a végrendelkező halála után nyújtható be a bíróságon. A törvények értelmében az a személy, akinek jogait érinti a végrendelet, három évig élhet keresettel a bíróságon polgári jogainak vagy érdekeinek védelmét kérve, attól a pillanattól számítva, hogy tudomást szerzett jogai megsértéséről vagy arról a személyről, aki jogait megsértette.

hk