Rovásírók Kárpát-medencei találkozója

Ősi kultúránk emlékeinek őrzői

2010. augusztus 13., 10:00 , 500. szám
Kovács Péter és Szakács Gábor a rovásfeliratos táblával

Idén nyáron örömteli esemény színesítette a XI. Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó budapesti döntőjét. 2000 óta első ízben Kárpátalja is képviseltette magát a Délvidékről, Erdélyből, Felvidékről, Magyarországról, Muravidékről, Pártiumból érkezett (a horvátországi résztvevők az utolsó pillanatban visszamondták részvételüket, viszont egy cserkész még Németországból is eljött) általános és középiskolás tanulók között, mégpedig a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség márciusban, Beregszászban szervezett székely-magyar rovásíróversenyének legjobbjaival.

Az előzményekhez tartozik, hogy Muravidék kivételével, Kárpátaljához hasonlóan a többi területen is elődöntök zajlottak, hiszen a döntő nem tudja fogadni a majd ezer jelentkezőt. A rendezvény szervezője kezdetektől a budapesti székhelyű Forrai Sándor Rovásíró Kör, amely a munkácsi születésű Forrai Sándor szemlélete és rovás ábécéje alapján népszerűsíti a másik kutató, Magyar Adorján által székely-magyarnak nevezett ősi írásunkat. Addig ugyanis krónikásaink, középkori tudósaink, papjaink hunnak, szkítának mondták, amiben nem is tévedtek, hiszen ezt a rokoni kapcsolatot a két nép reánk maradt rovásemlékei bizonyítják.

A két jelentős személyiséget sajnos már elszólította az Ég, így nem láthatták a döntő százhárom résztvevőjének felkészültségét. A kötelező feladatok között a rovásírásos szöveg hangos olvasása, latin ábécéről rovásra és rovásról latinra történő szöveg átírása, valamint a legismertebb rovásírás emlékeink felismerése szerepelt. Ezt egészítette ki a Hogyan mondjuk magyarul?, amelyben a magyar nyelvben meghonosodott idegen szavakat kellett saját anyanyelvünkön azonosítani, míg a választható feladatok között a botrovás és összerovás is szerepelt.

A döntőnek, mint mindig, Budapest XVI. kerületében a Móra Ferenc Általános Iskola adott helyet. A járulékos műsorban dudaszót, verset, székely mesét, előadásokat hallgathatott, harci bemutatót láthatott a kísérőkkel, felkészítőkkel kiegészült több mint kétszáz jelenlévő. Díszvendégnek dr. Aradi Éva indológust, védnöknek Kovács Péter kerületi polgármestert kértük fel, aki azzal is emelte a rendezvény jelentőségét, hogy előző nap valamennyi átvezető főútvonal mentén kihelyeztette rovásfelirattal is a határt és kerületrészeket jelző új, Isten hozta a XVI. kerületben településtáblákat. Ennek a 2003-ban Csíkszeredáról indult szép kezdeményezésnek a terjesztését Erdélyen kívül a Forrai Sándor Rovásíró Kör vállalta, így jutott el Budapestre is. A döntő jelentőségét emelte, hogy az európai uniós képviselők közül a magyarországi Glattfelder Béla és a felvidéki Mészáros Alajos írásos üzenetben köszöntötte a rendezvényt. Ilyen megtiszteltetésre eddig a versenyek döntőinek történetében még nem volt példa.

És hogy miért fontos esemény a világ legjelentősebb rovásversenye?

Mindenekelőtt ősi történelmünk és írásunk segítségével fogja össze gyermekkortól a politika által szétválasztott Kárpát-medencei magyarságot, de még azokat is, így pl. a németországiakat, akik azon kívül élnek. Ezeken a találkozókon nincs helye elméleteknek, kizárólag a hiteles bizonyítékokkal alátámasztott emlékeink és tudós elődeink (köztük Torma Zsófia, Dr. Bobula Ida, Szentkatolnai Bálint Gábor, Thelegdi János, Bél Mátyás), szolgálnak útmutatással a kortársak közül pedig tankönyve alapján feleségem, Friedrich Klára rovásíráskutató/oktató, akivel három évtized alatt gyűjtött tapasztalatainkat igyekszünk átadni.

A kárpátaljai küldöttséget elkísérte a beregszászi elődöntő szervezője, a 4. Sz. Bendász István Cserkészcsapat tisztje, Henkel Betti és a KáMCSSZ elnöke, Popovics Pál. Ő a kedvező tapasztalatokat és a részt vevő tanulók élménybeszámolóit is figyelembe véve levélben jelezte, a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetnek a rovásírás kárpátaljai népszerűsítésére a tanulók és felnőttek körében. Ezt őszinte köszönettel és tisztelettel vesszük, hiszen ezzel a rendezvény munkácsi születésű névadója, a kortárs rovásírás atyja, Forrai Sándor iránti kegyeletüket is leróják.

Szakács Gábor,