Jár "beteglap" a magánvállalkozónak?

2010. szeptember 4., 10:00 , 503. szám

"Már több éve üzemeltetek két standot is a piacon, de először történt meg velem, hogy komolyan megbetegettem. Felmerült, hogy beteglapra megyek, de vajon jár-e egyáltalán beteglap egy magánvállalkozónak? Megkérdeztem a piaci kollégáimat, de azok csak a vállukat vonogatták, a mi szakmánkban az ember általában lábon hordja ki a betegségeit. Amennyiben mégis jogosult volnék beteglapra, hogyan kell intéznem a formaságokat, s milyen módon fizetik a kiesett munkaidőt?"

- A válasz attól függ, milyen rendszer szerint adózik a levélíró. Amennyiben "egyszerűsített" adózónak számít, úgy automatikusan rendelkezik betegbiztosítással és jogosult minden ezzel összefüggő anyagi és szociális juttatásra, hiszen az általa fizetett adó 11 százalékát a munkaképesség ideiglenes elvesztésének esetére biztosítást nyújtó alapba utalják át. Amennyiben viszont az általános adókivetési rendszer szerint adózik, csak akkor áll jogában fizetett betegszabadságra menni, ha önkéntes befizetője a már említett betegbiztosítási alapnak, amiként azt az alap 62. számú, 2005. 06. 02-i határozata megállapítja.

A beteglap utáni segély kifizetését kérvényeznie kell a betegbiztosítási alap helyileg illetékes osztályán. A segélyt a betegség hatodik napjától kezdik folyósítani, s az egészen a teljes gyógyulásig jár.

A kifizetés mértéke a biztosítási jogviszony időtartamától függ. Öt évi biztosítási jogviszony után a biztosított a jövedelme 60 százalékának megfelelő segélyre számíthat, 5-8 évi befizetés esetén a segély mértéke 80 százalékra emelkedik, nyolc éven felüli biztosítási jogviszony esetén pedig a jövedelem egészének megtérítésére jogosult a beteg.

hk