Ki fizeti a lakbértartozást az örökölt lakás után?

2010. november 19., 09:00 , 514. szám

"Édesanyám egy éve hunyt el. Kedvezményekre jogosult, s a lakása után megállapított lakbérnek mindössze az 50 százalékát fizette. Csupán nemrég vettem át az örökséget, s egy ideig még a kedvezményes lakbért fizettem. Nemrég azután újraszámolták a lakbért, s közölték, hogy egy évre visszamenőleg meg kell fizetnem annak teljes összegét. Jogos-e a lakásfenntartó követelése? Átvéve az örökséget kész vagyok megfizetni a teljes lakbért, de miért kellene fizetnem azért az időszakért is, amikor az ingatlannak tulajdonképpen nem volt tulajdonosa, pontosabban az elhunyt édesanyám számított annak, aki viszont kedvezményekre jogosult?"

- Önnek valóban meg kell fizetnie a lakbér teljes összegét az elmúlt esztendőért. Ukrajna Polgári Törvénykönyvének 1268. paragrafusa ugyanis kimondja, hogy függetlenül az örökség átvételének időpontjától, az az örökös tulajdonát képezi az örökség keletkezésének pillanatától fogva. Azaz a lakás gyakorlatilag édesanyja halálának pillanatától az ön tulajdonát képezi. A hatályos jogszabályok értelmében a tulajdonnal rendelkező személyek kötelesek fenntartani azt, azaz ön köteles fenntartani a lakást, többek között kifizetni a lakbért édesanyja halálának pillanatától.

hk