Megkezdődtek a KMKSZ alapszervezeti közgyűlései

2011. február 18., 09:00 , 527. szám

Február 5-én elkezdődött a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tisztújító alapszervezeti közgyűléseinek időszaka, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat. Az első héten a Beregszászi és a Nagyszőlősi járásban került sor a fórumokra.

Haranglábon az alapszervezet elnöke, Hidi Olga foglalta össze a szervezet életében történt eseményeket. Kitért a helyi és anyaországi politikai helyzetre is, szólva az ukrajnai választásokról, azok eredményeiről és visszásságairól. Szó esett a település problémáiról is, megoldásra váró kérdésként hangzott el a helyi művelődési ház rossz állapota, valamint az, hogy a település nem rendelkezik önálló óvodával. A közgyűlés munkájában részt vett Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke is.A tisztújítás során a tagság megerősítette elnöki tisztségében Hidi Olgát.

Bótrágyon Horváth Árpád elnök ismertette az alapszervezet elvégzett munkáját. Megtartották a március 15-ei ünnepséget, valamint megemlékeztek a sztálini lágerekbe elhurcoltakról is, a rendezvényeken mindkét alkalommal jelen voltak a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának képviselői is. Honismereti kirándulást szerveztek a Vereckei-hágóra, s az alapszervezet által működtetett, egy éve megnyílt teleház népszerűségét jelzi, hogy immár az ezredik látogató fogadásához közelednek. A tagság ismételten bizalmat szavazott Horváth Árpádnak.

Beregdédában elsőként Juhász Katalin elnök tartotta meg beszámolóját. A jövő kapcsán elhangzott: az alapszervezet szeretne egyedi, a falu jellegzetességeit figyelembe vevő rendezvény(eke)t szervezni. A közgyűlésen jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke és Sin József is, akik a politikai helyzetet elemezték. A tagság újraválasztotta Juhász Katalin elnököt.

Rafajnaújfaluban Demeter István alapszervezeti elnök beszámolt az elmúlt ciklusról. Szó esett a település olyan problémáiról, mint az elégtelen buszjárat és az elhanyagolt telefonhálózat, melyek megoldását az alapszervezet szeretné az illetékes szerveknél szorgalmazni. Terveik között szerepel egy magyar nyelvű falutábla állítása is, valamint teleház elhelyezése, melyeket a közgyűlésen jelenlévő Sin József elmondása szerint hamarosan megkap a község. A tagság megerősítette tisztségében Demeter Istvánt.

Mezőkaszonyban Szimcsera Szilvia elnök a tavalyi választásokról - ezen belül a KMKSZ szerepléséről - szólt, elemezte a politikai eseményeket és ismertette az eredményeket. Válaszolt a tagságnak a honosítási eljárással kapcsolatos kérdéseire. Végezetül az alapszervezet tagsága az elnöki tisztség kérdésében egyhangúlag ismét Szimcsera Szilviának szavazott bizalmat.

Jánosiban Sin Béla elnök az elmúlt ciklusban történt választási eredményeket értékelte. A legközelebbi rendezvények közül megemlítette a KMKSZ február 26-án megrendezésre kerülő farsangi bálját, melynek helyszíne ismételten Jánosi lesz. Végezetül a tisztújítás során egyhangúlag ismét Sin Bélát választották elnökké.

Csonkapapiban Sütő Gábor, a KMKSZ helyi alapszervezetének megbízott elnöke számolt be a szervezet eddigi tevékenységéről. Elmondta, hogy szeretné megújítani az alapszervezetet és annak munkáját, melyek kapcsán a jövőre nézve konkrét tervei vannak. A KMKSZ segítségével falunévtáblát szeretnének avatni, valamint megünnepelni a község alapításának 750. évfordulóját. Sin József felszólalásában támogatásáról biztosította az alapszervezetet, és a rendezvények szervezéséhez is támogatást ígért. Az alapszervezet élére végül Sütő Gábort választották meg, titkárává pedig Nagy Máriát.

Som községben nagy érdeklődés mellett zajlott le a tisztújító közgyűlés, melyen Barta Ferenc alapszervezeti elnök összegezte az elmúlt három év - és külön a tavaly októberi választások - eseményeit. A jelenlévő Sin József a kárpátaljai magyarságot leginkább érdeklő kérdésekről adott tájékoztatást. A tagság ismét Barta Ferencnek szavazott bizalmat.

Tiszakeresztúrban elsőként Gerendely Béla alapszervezeti elnök köszöntötte a jelenlévő Milován Sándort, a KMKSZ alelnökét, valamint Dobsa Aranka iskolaigazgatót, a járási tanácsba egyéni körzetben bejutott tiszakeresztúri képviselőt. Milován Sándor elismerően szólt a keresztúriaknak a választásokon elért eredményeiről, elemezte az ukrán és magyar belpolitikai helyzetet, végezetül válaszolt a tagság kérdéseire.

Gerendely Béla felvázolta az elmúlt három év eredményeit, kitérve a legutóbbi választásokra. Megemlítette, hogy a területi és járási listán Tiszakeresztúr kitűnően szerepelt, amit ezúton köszönt meg a tagságnak. A sorra kerülő tisztújítás során a tagság ismét Gerendely Bélának szavazott bizalmat. Alelnökké Dobsa Istvánt, titkárrá Kardos Norbertet választották.

Gődényházán az alapszervezet alelnöke, Valenszky Rozália szólt az alapszervezeti életről és az elvégzett munkáról. A település megoldandó problémájaként említette, hogy Gődényházán csak elemi iskola működik. A közgyűlésen jelen volt Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, aki válaszolt a feltett kérdésekre. A közgyűlés végén tisztújításra került sor: Valicskó László eddigi elnök helyett a tagság Valenszky Rozáliának szavazott bizalmat. Alelnöknek Huszár Máriát választották.

Karácsfalván Gorondi Albert alapszervezeti elnök összefoglalta az elért eredményeket, a rendezvények közül kiemelte a nagy sikerű újévi bál megszervezését. Ismertette a magyarigazolvánnyal, valamint a schengeni vízumkiadással kapcsolatos tudnivalókat. Végezetül a tagság ismételten megerősítette tisztségében az elnököt. Alelnökké Gorondi Györgyöt, titkárrá Simon Máriát választották.

halász