Mi az a próbaidő?

2011. március 4., 09:00 , 529. szám

"Elhelyezkedtem egy vállalatnál, de két hét múlva kirúgtak, azt mondták, próbaidős voltam, nem feleltem meg. A munkakönyvembe semmit sem írtak, a béremet sem adták ki. Kérem, írja meg, jogukban állt-e így elbocsátani engem, s egyáltalán: mi az a próbaidő a törvény betűje szerint?"

- Próbaidő alkalmazására munkaszerződés kötésekor van lehetőség, és csak mindkét fél beleegyezésével. Az ilyen próbaidő célja annak megállapítása, hogy a dolgozó megfelel-e arra a munkára, amire alkalmazzák. Azt, hogy a szóban forgó dolgozót próbaidővel veszik fel, jelezni szükséges az alkalmazására vonatkozó vállalati rendelkezésben vagy parancsban. A próbaidővel alkalmazott dolgozók ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a többiek, s ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak rájuk.

Szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy próbaidőt csak mindkét fél, azaz a munkaadó és a munkavállaló közös beleegyezésével lehet alkalmazni. Amennyiben nincs erre vonatkozó közös megegyezés, úgy vagy nem köttetik meg a munkaszerződés, vagy az próbaidő nélkülinek számít. A felek beleegyezését a próbaidőbe különböző módokon lehet rögzíteni: a munkaszerződésben, a munkavállaló felvételi kérvényében vagy - mint arról már szó volt - a munkaadó parancsában, amellyel a munkavállaló alkalmazásáról rendelkezik. Az alkalmazáskor megállapított próbaidő nem tarthat tovább három hónapnál, munkásoknál egy hónapnál. Próbaidőre csak akkor nyílik lehetőség, ha a dolgozót a képzettségének megfelelő munkakörre alkalmazzák, betartják a kollektív szerződés feltételeit stb.

Az egyetlen jogalap a munkaszerződés felbontására a próbaidő után az alkalmazottal csak az lehet, hogy az illető nem felelt meg a rábízott munkának vagy beosztásnak. Azaz amennyiben kezdeményezik a munkaszerződése felbontását, a munkaadó csak ezzel az indoklással adhatja ki az elbocsátására vonatkozó parancsot. A munkavállalót ilyenkor kötelesek megismertetni az elbocsátásáról rendelkező paranccsal, aminek megtörténtét aláírásával is igazolnia kell, majd a szabályok szerint kifizetik a járandóságát, kiadják a munkakönyvét stb.

A fentiekből következően az ön munkaadója nem járt el jogszerűen. Jogában áll ezért jogorvoslatért a bírósághoz fordulni. Ennek során vagy megszüntetett munkaviszonyának helyreállítását követelheti, vagy elmaradt bérének kifizetését és a munkaviszonyát igazoló bejegyzés megejtését a munkakönyvében.

Megjegyzendő, hogy az ügyészség nagy figyelmet fordít az olyan esetek kivizsgálására, amikor a munkaadók nem fizetik ki a munkavállalók jogos járandóságát, ezért érdemes az olvasó által leírthoz hasonló esetekkel őket is megkeresni.

hk