Hogyan szabadulhatunk meg az önkényes helyiségfoglalóktól?

2011. május 6., 10:00 , 538. szám

"Lakóközösséget szeretnénk alakítani az emeletes házban, ahol élünk, hogy magunk kezelhessük az ingatlant. Az épület alagsorában van néhány szabad helyiség, amelyeket a jövőben felhasználhatnánk a közösség munkájához. A ház valamennyi lakása privatizálva lett, s a szóban forgó alagsori helyiségek az ottlakók közös tulajdonát képezik. Jelenleg ezekben a helyiségekben egy cég működik. A lakásgazdálkodási vállalat (a ZSEK - a szerk.) írásba adta, hogy a helyiségeket sem el, sem bérbe nem adták senkinek. A cég ennek ellenére nem akar kiköltözni az alagsorból. Kérem, adjon tanácsot, miként érhetnénk el, hogy az alagsori helyiségek felszabaduljanak?"

- Az lenne a legjobb, ha hivatalosan is megalakítanák a lakóközösséget, mielőtt még bármit is tennének. Ezek után két eljárás közül választhatnak. Az egyik egyszerű és gyors, bár nem egészen korrekt; a másik lassúbb, viszont 100 százalékig biztos a siker.

Az első megoldás abból áll, hogy fizikailag zárják el az alagsori helyiségekbe vezető utat a kéretlen bérlők elől. Hadd bizonygassák azután a cég képviselői, hogy milyen jogon akarnak bejutni az alagsorba.

A második eljárási lehetőség a következő: a lakóközösség elnöke rendeletével létrehoz egy bizottságot (a vezetőség tagjaiból és a lakókból) annak a kérdésnek a tisztázására, hogy ki és milyen alapon használja a közösség tulajdonát képező helyiségeket. A bizottság felkeresi a szóban forgó helyiségeket, dokumentálja a tényt, hogy abban kívülállók tartózkodnak, hivatalos magyarázatot kér tőlük, s válaszukat is rögzíti a jegyzőkönyvben. A továbbiakban hivatalos levélben szólítsák fel a szóban forgó céget a helyiségek kiürítésére, s amennyiben azok továbbra sem kívánnak megegyezni a lakóközösséggel, a bírósághoz kell fordulni, kérve, hogy rendelje el a helyiségek felszabadítását.

hk