Beregszászban kezdetét vette a magyar iskolák felszámolása

Az UMDSZ-es képviselő indítványára

2011. május 20., 10:00 , 540. szám

Május 17-én került sor a Beregszászi Városi Tanács hatodik ülésszakára, melyen a város magyarsága szempontjából sorsdöntő kérdés került napirendre: az UMDSZ pártja, az UMDP színeiben képviselővé lett Tokar Ljudmila, a városi oktatási osztály vezetője és a tanács oktatási bizottságának elnöke ismertette azt a határozattervezetet, mely szerint a jövőben megszüntetnék a magyar tannyelvű 8. Számú Mikes Kelemen Középiskolát, összevonva azt a 2. számú, orosz tannyelvű iskolával.

Az újonnan létrehozandó tanintézményt 10. számú orosz–magyar tannyelvű középiskolának szándékoztak nevezni, annak ellenére, hogy a jelenlegi adatok szerint másfélszer annyi az összevonás alá eső magyar diákok létszáma, mint az orosz iskola tanulóié, akik között ráadásul az elemi tagozat párhuzamos ukrán osztályainak diákjai is szerepelnek.

A tömbmagyarság központjának számító Beregszász 36 fős képviselőtestületében – melynek 10 UMDSZ-es képviselője van, s melynek feje Gajdos István polgármester, az UMDSZ és az UMDP elnöke – csupán a háromtagú "KMKSZ"–UMP-frakció emelt szót az indítvány ellen. Gajdos István polgármester, csakúgy, mint az SZBU által a magyar állampolgárság felvételével gyanúsítottak titkosszolgálati vegzálása kapcsán, most is hallgatott, holott Bocskor László, a "KMKSZ"–UMP képviselője kifejezetten kérte a polgármestert, nyilvánítson véleményt: egyetért-e az UMDSZ azzal, hogy az összevonással megszüntetnek egy beregszászi magyar iskolát, amelyben 129 magyar gyermek tanul.

A két tanintézmény összevonását a 8. sz. iskola épületének kihasználatlanságával indokolták. Horkay Sámuel, a "KMKSZ"–UMP-frakció vezetője felvetette, hogy a város magyarságának érdekét az szolgálná, ha a szabad helyiségekben újraindítanák pl. a nemrég megszüntetett környékbeli magyar óvodát. A felvetést azonban a polgármester figyelmen kívül hagyta. Csakúgy, mint Horkay Sámuel következő javaslatát azt illetően, hogy az összevonásról név szerinti szavazással döntsenek. A polgármester szavazásra sem bocsátotta az indítványt. A képviselői többség ezek után megszavazta a két oktatási intézmény összevonását, csak az ellenzéki "KMKSZ"–UMP képviselői voksoltak ellene. A döntéshozatalt követően Horkay Sámuel kijelentette, hogy mivel szavazásra sem bocsátják a "KMKSZ"–UMP indítványait, a képviselőcsoport nem látja értelmét az ülésszak további munkájában való részvételnek, és képviselői tiltakozásul kivonultak a teremből.

Horkay Sámuel lapunk tudósítójának ezek után elmondta: a városi tanács május 17-ei döntése azt jelenti, hogy Beregszászban kezdetét vette az önálló magyar iskolarendszer felszámolása. Felháborítónak nevezte továbbá, hogy a magát magyar érdekvédelmi szervezetnek tartó UMDSZ képviselői és elnöke, Gajdos István polgármester ebben oroszlánrészt vállalnak.

-figyelő-