Hogyan kerüljünk be az idősek otthonába

2011. május 20., 10:00 , 540. szám

"Öreg emberek vagyunk a férjemmel, a gyermekeink nem gondoskodnak rólunk, s hamarosan laknunk sem lesz hol. Kérem, mondja meg, mit tegyünk, kihez forduljunk, hogy felvegyenek bennünket az idősek otthonába?"

- Ahhoz, hogy jelentkezhessenek az idősek otthonába, kérvényt kell írniuk a lakosság szociális védelmével foglalkozó helyileg illetékes osztálynak címezve. A Rendelkezés az idős korú emberek és rokkantak internátusáról-otthonáról címet viselő, a Munkaügyi és szociálpolitikai minisztérium 2001. 12. 29.-i N: 549. számú rendeletével jóváhagyott dokumentum értelmében az idősek otthonában állami ellátásra az időskorú, nők esetében az 55., férfiaknál a 60. életévüket betöltött személyek, valamint az egészségügyi állapotuk okán gondozásra szoruló, őket a törvények értelmében eltartani köteles munkaképes rokonokkal nem rendelkező I. és II. kategóriás rokkantak jogosultak. Az idősek otthonába történő felvételhez a felvételről írott kérvényen kívül be kell mutatniuk a jelentkezőknek a lakosság szociális védelmével foglalkozó megyei főosztály beutalóját; a személyi igazolványukat; szükség esetén a kórlapjukat, amely tartalmazza a gondozás szükségességét kimondó orvosi zárójelentést. Szükség van továbbá igazolásra a nyugdíjalap helyileg illetékes főosztályától a jelentkező nyugdíjának összegéről, egy további, a családi összetételről kiállított igazolásra a ZSEK-től, a házkezelőségtől vagy a községi tanácstól, valamint adott esetben be kell mutatni a rokkantságot megállapító orvosi bizottság igazolását is.

hk