Nyugdíjastól is vonhatják a tartásdíjat

2011. június 24., 10:00 , 545. szám

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Kérdésem az volna, jogában áll-e a nyugdíjalapnak tartásdíjat levonni az első házasságomból származó második gyermekem javára abból a pótlólagos juttatásból, amelyben 18 évesnél fiatalabb, munkaképtelen gyermeket eltartó, munkaviszonyban nem álló nyugdíjasként részesülök?"

- Sajnos a nyugdíjalap jogosan jár el. A helyzet ugyanis az, hogy a Családi Kódex értelmében a tartásdíjat valamennyi jövedelem után fizetni kell, tehát még a nem dolgozó nyugdíjas nyugdíjából is levonják. További, más házasságokból származó gyermekek megléte nem mentesíti a tartásdíjra kötelezettet a fizetés alól.

hk