A szórványvidék magyar gyerekeinek Anyanyelvi Irka Tábora

Tisza partján mandulafa virágzik…

2011. augusztus 12., 10:00 , 552. szám

Idén tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a szórványvidéken élő gyerekek Anyanyelvi Irka Tábora, melyet két turnusban szervezett a Pedagógusszövetség. Az első héten a Felső-Tisza-vidék két településén – Terebesfejérpatakon és Rahón – foglalkoztak a gyerekekkel tapasztalt pedagógusok vezetésével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói. Különösen hasznosnak és eredményesnek bizonyult ez a hét Terebesfejérpatakon, ahol igazi élményként élték meg a gyerekek, szülők, nagyszülők a „magyar-magyar találkozót”. A közösségi teremben tartott zárófoglalkozásra ugyanis eljöttek a táborozók hozzátartozói, hogy megnézzék, mit tanultak a gyerekek, s hogy egy kicsit ők is magyarul beszélgessenek.

Rahón a hagyományoknak megfelelően a római katolikus plébánián zajlottak a foglalkozások. Mindkét helyszínen szerepelt a programban a közös kirándulás is. A gyerekek megmutatták a főiskolásoknak csodálatos szülőföldjüket. A közös séták, beszélgetések alkalmával a diákok betekintést nyertek a hegyvidéki emberek életmódjába.

A tábor Beregszászban folytatódott. A szállást a Kölcsey Ferenc Szakkollégium biztosította, a foglalkozások is részben itt, részben a Rákóczi-főiskolán zajlottak. Szolyvai, rahói, terebesfejérpataki, fancsikai, sásvári, nagyszőlősi, bakosi, munkácsi gyerekek vettek részt a táborozásban, fejlesztették magyar nyelvi ismereteiket. A táborlakók között beregszászi gyerekek is voltak, akik a beszélgetések, játékok során észrevétlenül adtak nyelvórákat szórványvidéki kortársaiknak. Népdalokat, mondókákat, verseket, gyermekjátékokat tanultak, szituációs és szókincsfejlesztő játékokat játszottak.

Sok kézműves foglalkozásra is sor került. Festettek, fontak, katicabogarat, darazsat, napraforgót készítettek, hajtogattak, gyurmáztak stb. Délutánonként a kollégium filmklubjában magyar népmeséket, ismert rajzfilmeket, ifjúsági filmeket néztek a gyerekek. Volt városnézés is, melynek során ellátogattak a Beregvidéki Múzeumba. A tábor jól sikerült Ki mit tud?-dal zárult.

A tanárok és diákok valamennyi foglalkozás, játék fő céljának a szókincs fejlesztését, a beszélt nyelv tökéletesítését tekintették. A szabadtéri játékok ugyancsak ezt az elgondolást szolgálták.

Tele „tarisznyával” tértek haza a gyerekek. Tucatnyi népdalt, játékot tanultak az Anyanyelvi Irka Táborban. Kedvenc népdaluk a Tisza partján mandulafa virágzik című dal lett. Talán azért, mert legtöbbjük a Tisza partján született?

pm