Igazolás nélkül nincs nyugdíj

2011. szeptember 30., 10:00 , 559. szám

„Kapom a családfenntartó elvesztése után járó nyugdíjat. Minden évben igazolást kell vinnem a nyugdíjalapnak arról, hogy felsőoktatási intézményben tanulok. A szeptemberi nyugdíjat azonban sosem kapom meg, amit azzal indokolnak, hogy későn nyújtom be az igazolást. A kérdés az, köteles vagyok-e minden évben újra és újra igazolást benyújtani arról, hogy felsőoktatási intézményben tanulok?”

– Ukrajna Nyugdíjalapja 22-1. számú 2005. 11. 25-i rendelete tartalmazza azon dokumentumok felsorolását, amelyeket a családfenntartó elvesztése után járó nyugdíj megítélésére vonatkozó kérvénnyel együtt kell benyújtani. Ebben a felsorolásban szerepel többek között a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás is. Hogy folyamatosan kapja a nyugdíjat tanulmányai idejére, önnek valóban minden évben újra be kell nyújtania ezt az igazolást a nyugdíjalap helyben illetékes hivatalának. Amennyiben tehát a szeptemberi nyugdíj elmaradásának oka valóban az, hogy nem nyújtja be idejében a szóban forgó igazolást, akkor az volna a legjobb, ha még a tanév megkezdése előtt megtenné ezt. A dolognak elvben nincs akadálya, hiszen azokat a diákokat, akik teljesítették az adott tanév tantervi követelményeit, és sikeresen leadták valamennyi vizsgájukat és szigorlatukat, a dékán rendeletével felsőbb évfolyamra vezetik át, ezt a parancsot pedig még a nyár folyamán kiadják.

A lakcímbejelentés nem jár tulajdonjoggal

hk