Ha eltűnt az egyik társtulajdonos

2012. augusztus 10., 10:00 , 604. szám

„Tizenöt éve is van már annak, hogy apám és a második felesége, valamint a bátyám és én privatizáltuk azt a négyszobás lakótelepi lakást, amelyben akkor éltünk. Édesapám, aki időközben elvált, krónikus betegsége miatt nemrég hozzám költözött, ezért úgy döntöttünk, hogy eladjuk a lakását. Ám ekkor kiderült, hogy a feleségének a beleegyezése nélkül ezt nem tehetjük meg, márpedig tíz éve, hogy az asszony külföldre költözött, és azóta semmit sem hallottunk felőle. Mi a teendő ebben a helyzetben?”

– A célravezető eljárás ilyenkor az, hogy írásban tájékoztatniuk kell apjuk egykori feleségét, mint tulajdonost arról, hogy szeretnének túladni a lakáson. Ugyanis Ukrajna Polgári Törvénykönyve 362. paragrafusának 1. része értelmében a közös tulajdon eladásakor minden tulajdonos – így az egykori feleség is – vásárlási előjoggal rendelkezik az értékesítésre kerülő tulajdonrészre a meghirdetett eladási áron, s másokkal azonos feltételek mellett. A későbbi kellemetlenségek elkerülése végett a szóban forgó tájékoztató-értesítő levelet tértivevényes küldeményként adják fel a postán az illető utolsó ismert lakcímére. Egy hónap elteltével azután már jogukban áll eladni az önöket megillető tulajdonrészt egy harmadik személynek akkor is, ha a volt feleség ez idő alatt nem jelentkezett.

hk