Hogyan készül a végrendelet?

Olvasóink kérdéseire Iljasovics Viktor ügyvéd válaszol

2012. szeptember 28., 10:00 , 611. szám

„Faluhelyen élő idős asszony vagyok. Szeretnék végrendeletet készíteni, de a város messze van, s a költségektől is tartok. Mit tehetek?”

– A végrendelet elkészítését Ukrajna Polgári Törvénykönyve (UPTK) szabályozza. A törvény kimondja, hogy végrendeletet csak a jog által cselekvőképesnek elismert személy készíthet. Az UPTK azt is megállapítja, a végrendelet tartalma nem mondhat ellent a hatályos törvényeknek, továbbá rendelkezik arról, milyen formai követelményeknek kell megfelelnie e dokumentumnak.

Így például tudni kell, hogy végrendelet kizárólag írásban készülhet, s kötelező feltüntetni abban elkészítésének helyét és idejét. A dokumentumot a végrendelkezőnek személyesen kell aláírnia. Megbízott személy útján nem készíthető végrendelet.

A végrendeletet közjegyzőnek kell hitelesítenie. Azokon a településeken, ahol nincs közjegyző, s ha nem titkos végrendeletről van szó, a helyi önkormányzat erre felhatalmazott tisztviselője vagy hivatalnoka is hitelesítheti a dokumentumot.

A végrendelkező kívánságára a végrendeletet tanúk jelenlétében is hitelesíthetik. Tanúk csak cselekvőképességük birtokában lévő személyek lehetnek. Nem szerepelhet tanúként: a közjegyző vagy a végrendeletet hitelesítő más tisztségviselő, hivatalos személy; a végrendelet szerinti örökösök és azok családtagjai, rokonai; olyan személyek, akik nem tudják elolvasni vagy aláírni a végrendeletet. A végrendeletet aláíró tanúk személyi adatait is tartalmaznia kell a végrendelet szövegének.

Ha a végrendelkező fizikailag akadályoztatva van a végrendelet aláírásában, megbízására más személy is aláírhatja azt. Ilyen esetekben a végrendeletben feltüntetik azokat az okokat, amelyek folytán a végrendelkező nem írhatja alá saját kezűleg a dokumentumot. A végrendeletet nem írhatja alá a végrendelkező helyett olyan személy, aki a végakarat kedvezményezettje.

És végül egy utolsó jó tanács: igyekezzen egyértelműen fogalmazni a végrendeletben, nehogy ez később félreértésekre adjon okot, hiszen akkor előfordulhat, hogy nem éri el célját.

hk