Papszentelés Palágykomorócon

2012. szeptember 28., 10:00 , 611. szám

Palágy­komorócon augusztus 29-én szentelte pappá Iván Gábor diakónust, a falu szülöttét Milan Sasik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke. Iván Gábor az első felszentelt görögkatolikus lelkész a településen.

Az ünnepségen a közel 20 görögkatolikus pap mellett jelen volt Kovács Attila helyi református lelkipásztor is számos református testvérrel együtt.

Ezzel az eseménnyel, mely a papi hivatás vágyával kezdődött, majd a szemináriumi évek alatt tovább fejlődött, hosszú folyamat ért beteljesedéséhez. Ennek a folyamatnak az előző állomása augusztus 20-án Tégláson a diakónusszentelés és az azzal összekapcsolt ünnepség volt, amikor is Milán püspök megáldotta az épülő görögkatolikus templom alapkövét. Akkor a püspök arról beszélt, hogy a kő, amelyet elvetettek az építők, szegletkővé lett: amit a kommunizmus elpusztított, az most ismét helyreáll. A papszentelés alkalmával Milán püspök hangsúlyozta, hogy a papnak Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan akkor is az igazságot kell hirdetnie, ha ez másoknak kényelmetlen. Keresztelő Jánost ugyan megölték, de szellemét és tanítását nem tudták elpusztítani.

Arra is kitért, hogy a pap mint Isten szolgája, engedelmességgel tartozik püspökének, és oda megy Isten igéjét hirdetni, ahová püspöke rendeli. A püspök követendő példának nevezte a palágykomoróciak pozitív hozzáállását ahhoz a helyzethez, ha egy áthelyezés okán el kell engedni a korábbi parochust és üdvözölni kell egy új papot az egyházközségben.

Sz. P.