Szalagavató ünnepség Beregszászban

2012. december 6., 00:59 , 621. szám

Az elmúlt hét végén Beregszászban zajlott le a Nagyberegi Református Líceum végzős diákjainak szalagavató ünnepsége. December 1-jén a zsúfolásig megtelt városi művelődési házban megtartott ünnepségen összesen 32 diák mellére tűzték fel a reményt jelképező zöld szalagot.

Imádságában Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum lelkész-igazgatója köszönetet mondott az Úrnak azért, hogy a végzősök életében elérkezhetett ez a nap. A tiszteletes Lukács evangéliumának 12. részéből hirdetett igét, rávilágítva arra: Isten szerint gazdagodni nem anyagi javakkal, hanem lelkiekben gyarapodva lehet.

Farkasné Bőcs Judit, Magyarország beregszászi konzulja a végzősökhöz intézett beszédében többek között a sikerhez és boldogsághoz vezető, „helyes és szükséges döntések” fontosságát hangsúlyozta.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) képviseletében köszöntötte a fiatalokat Riskó Márta, a szervezet alelnöke is: „Adassék meg nektek a hűség kegyelme. A hűséghez nekünk, magyaroknak valaha volt egy jelszavunk: Isten, haza, család. Adassék meg nektek, hogy hűségesek maradhassatok Istenhez, akinek az útján a líceumban elindultatok. Legyen elég erőtök hűségesnek maradni a hazához és a nemzethez. Adassék meg nektek a hűség kegyelme családotokhoz: legyen olyan családotok, amely mögöttetek, mellettetek, körülöttetek áll, és adassék meg, hogy ti hűségesek maradhassatok hozzá. És adassék meg nektek az a kegyelem, hogy hűek maradhassatok önmagatokhoz. Kodály Zoltán mondta: »Annyira kevesen vagyunk, hogy mi nem engedhetjük meg magunknak a műveletlenség luxusát.« Ti már elindultatok azon az úton, amely nem a műveletlenség felé vezet. Maradjatok is rajta, és áldással haladjatok rajta.”

A szalagavatónak mint hagyománynak az eredetét, kezdeteit foglalta össze beszédében Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke. Elmondta, a több száz évre visszatekintő szokás eredete Selmecbányához köthető. Akkor egy nagy vigadalom után a selmecbányai diákok úgy döntöttek, hogy most már elég volt a mulatságból, és ezentúl minden idejüket és energiájukat a tanulásnak szentelik. Hogy nyomatékot adjanak elhatározásuknak, iskolájuk zászlajából mindegyikük levágott és a kabátja hajtókájára tűzött egy darabkát, hogy ez emlékeztesse őket ígéretükre. „Kedves fiatalok! Legyetek hűek nemzetetekhez, tartsátok meg anyanyelveteket, és mindazt, ami magyarrá tesz. Legyetek hűek iskolátok szellemiségéhez és tanításához, hiszen egy olyan intézménynek vagytok a lakói, ahol nemcsak a tudomány és technika vívmányait ismeritek meg, hanem egy szilárd erkölcsi alapokon álló tanítást is. Keressétek hát Isten országát, és a többi megadatik nektek…” – zárta beszédét Sin József.

Dencs Elemér, a líceum oktatási igazgatója arra kérte a fiatalokat, legyenek becsületesek egymáshoz, s hogy a tehetséges tanulók segítsék gyengébb eredményű diáktársaikat. Egyéni eredmény helyett a közös győzelem motiválja őket.

A végzős diákok műsorral örvendeztették meg a nézőközönséget, majd a szalagavató tetőpontjaként került sor a szalagtűzés ünnepélyes pillanataira: a két végzős osztály diákjainak Tóth András és Dencs Elemér osztályfőnökök tűzték fel a zöld szalagot.

A szalagavatón lehetőség nyílt arra is, hogy aki akarta, az adományával támogassa a Nagyberegi Református Líceumot, annak működését.

F.Zs.